วันอาภากร วันรำลึก เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร

วันอาภากร วันรำลึก เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร

19 พ.ค. 2565 เวลา 17:20 น.95

วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสิ้นพระชนม์ ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือไทย

วันอาภากร วันรำลึก เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสิ้นพระชนม์ ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือไทย เป็น วันสำคัญ ที่ กองทัพเรือ ไทยจัดขึ้นทุกปี

วันอาภากร” จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 ตรงกับ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ในอดีต

วันอาภากร วันรำลึก เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร

ประวัติวันอาภากร 19 พฤษภาคม 

รู้จัก ประวัติวันอาภากร 19 พฤษภาคม ร่วม รำลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านได้ทรงวางรากฐาน แบบแผน และพัฒนากิจการกองทัพเรือไทย โดยทรงจัดตั้ง ฐานทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ ซึ่งในเวลาต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็น องค์บิดาแห่งทหารเรือไทย ที่กองทัพเรือไทยให้การเคารพนับถือ และจัดตั้งพิธีรำลึกในวันที่ 19 พ.ค. ของทุกปี

วันอาภากร วันรำลึก เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร

affaliate-2

นอกจากนี้ หลายคนยังสับสนระหว่างวัน “วันอาภากรรำลึก” 19 ธันวาคม กับ “วันอาภากร” 19 พฤษภาคม

ซึ่งในวัน “วันอาภากรรำลึก” 19 ธันวาคม คือ วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (19 ธันวาคม พ.ศ. 2423)

ทรงเป็นต้นราชสกุล “อาภากร” เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด และเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ที่กองทัพเรือไทยให้การเคารพนับถือเช่นเดียวกับ วันอาภากร 19 พฤษภาคม ปีนี้

น้อมรำลึกวันอาภากร ในวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันอาภากร วันรำลึก เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร

ขอบคุณ : ภาพจาก วิกิพีเดีย และ โซเชียลมีเดีย

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ