BMW Thailand แจ้งปรับราคารถยนต์ BMW จำนวน 14 รุ่น เพิ่มขึ้น

04 พฤษภาคม 2565

BMW Thailand แจ้งปรับราคารถยนต์ BMW จำนวน 14 รุ่น เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และราคาขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น

BMW Thailand แจ้งปรับราคารถยนต์ BMW จำนวน 14 รุ่น โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพิ่มขึ้น 50,000 - 200,000 บาท แล้วเเต่รุ่นนั้นๆ ซึ่งนึ่งในนั้นเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน BMW iX3 ที่ถูกปรับราคาจำหน่ายด้วยขึ้นเช่นกัน

BMW Thailand แจ้งปรับราคารถยนต์ BMW จำนวน 14 รุ่น เพิ่มขึ้น BMW Thailand แจ้งปรับราคารถยนต์ BMW จำนวน 14 รุ่น เพิ่มขึ้น

โดยทาง BMW Thailand การปรับราคาจำหน่ายรถยนต์ขึ้นในครั้งนี้เป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และราคาขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งในประเทศไทยที่จะการปรับราคาขึ้นมีทั้งหมด 14 รุ่น รายละเอียด ดังนี้

BMW Thailand แจ้งปรับราคารถยนต์ BMW จำนวน 14 รุ่น เพิ่มขึ้น

BMW Thailand แจ้งปรับราคารถยนต์ BMW จำนวน 14 รุ่น เพิ่มขึ้น BMW Thailand แจ้งปรับราคารถยนต์ BMW จำนวน 14 รุ่น เพิ่มขึ้น

ซึ่งราคาข้างต้นทั้งหมดเป็นราคาจำหน่ายรวมแพ็กเกจ BSI Standard บริการบำรุงรักษา 3 ปี หรือ 60,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) และการรับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ยกเว้นรุ่น iX3 M Sport เป็นการรับประกัน 4 ปี และไม่จำกัดระยะทาง พร้อมการประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กม

 

ขอบคุณที่มาจาก:https://www.sanook.com/auto/83539/