พระภูมิมีทั้งหมดกี่องค์ และดูแลสถานที่ไหนบ้าง

24 ม.ค. 2565 เวลา 14:55 น.432

พระภูมิมีทั้งหมดกี่องค์ วันนี้ Thainews มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเชื่อ ในเรื่องของ ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีแทบทุกบ้าน และทุกที่ทำงาน เพื่อให้ช่วยคุ้มครองให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

พระภูมิเจ้าที่ ตำนานพระภูมิ ทั้ง 9 องค์ พระภูมิเจ้าที่คือใคร ที่จะคอยช่วยดูแลรักษาถิ่นฐานต่างๆ
พระภูมิมีทั้งหมดกี่องค์ ไปดูกันว่าแต่ละองค์นั้น จะคอยดูแลสถานที่ใดบ้าง

ตามประวัติแล้ว เชื่อกันว่าการกำเนิดของพระภูมิผู้ดูแลสถานที่นั้น มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า กาลครั้งโบราณกาลนั้นมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า "ท้าวทศราช" ปกครองกรุงพาลี ซึ่งถือกันว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ทรงมีพระมเหสีพระนามว่าพระนางสันทรทุกเทวี มีพระราชโอรส 9 พระองค์ คือ

1. พระภูมิชัยมงคล องค์นี้ที่บ้านคนไทยนิยมตั้งไว้ดูแลบ้านเรือน

พระชัยมงคล : ทรงฉลองพระองค์อย่างกษัตริย์หรือเทพารักษ์โดยทรงสวมชฎาทรงสูง สวมพระภูษาห้อยชายมีสายธุรำ และสายสังวาลย์ ทรงสวมกำไล,ปั้นเหน่งและพาหุรัด สวมฉลองพระบาทเชิงงอน พระหัตถ์ซ้ายทรงถือถุงเงิน พระหัตถ์ขวาทรงถือพระขรรค์ ปกครองดูแลเคหสถานบ้านเรือนและร้านโรงต่างๆ

พระชัยมงคล

2. พระนครราช

ดูแลรักษาประตู ป้อมค่าย หอรบ บันได โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายถือช่อดอกไม้

พระนครราช

3. พระเทเพล

ดูแลรักษาคอกสัตว์ โรงช้างม้า โค กระบือ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับ พระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายถือหนังสือ หรือคัมภีร์

พระเทเพล

4. พระชัยศพณ์ หรือ พระชัยสพ

ดูแลรักษายุ้งฉางข้าว เสบียงคลังต่างๆ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ขวาถือหอก พระหัตถ์ซ้ายวางแนบอยู่บริเวณเอว

พระชัยศพณ์ หรือ พระชัยสพ

5. พระคนธรรพ์

ดูแลรักษาโรงพิธีการแต่งงาน และเรือนหอบ่าวสาว โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายถือผะอบ

พระคนธรรพ์

6. พระธรรมโหรา

ดูแลรักษาภูเขา ป่า สวน ไร่ นา โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายแพนหางนกยูง

พระธรรมโหรา

affaliate-2

7. พระเทวเถร หรือ พระวัยทัต

ดูแลรักษาวัดวาอาราม วิหาร ปูชนียสถานต่างๆ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ขวาถือไม้เท้า

พระเทวเถร หรือ พระวัยทัต

8. พระธรรมมิกราช

ดูแลรักษาอุทยาน สวนผลไม้ พืชพันธุ์ ธัญญาหารต่างๆ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายถือพวงมาลา

พระธรรมมิกราช

9. พระทาษธารา

ดูแลรักษา ห้วย หนอง คลอง คู บึง แม่น้ำ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล ในพระหัตถ์ไม่ได้ถืออะไร

พระทาษธารา

ขอขอบคุณ / ภาพจาก : tnews และ วิกิพีเดีย

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ