ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

04 ก.พ. 2565 เวลา 18:55 น.30.4k

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2565 มีวันไหนบ้าง ฤกษ์มงคล เหมาะแก่การทำบุญเข้าบ้านใหม่ ฤกษ์งามยามดีเดือนนี้ ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี

วันนี้ Thainews มี ฤกษ์ดี ปี 2565 สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกเรือนใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่ ไปดูกันว่า ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี 2565 หลายคนสงสัย วันไหนฤกษ์ดี อยู่แล้วเฮง ฤกษ์ดี เข้า บ้านใหม่ จะเลือกวันไหน ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนที่อยู่แล้วร่ำรวย ไปดู ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

 

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 2 (สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดี เป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ ซื้อขายที่ดิน หรืองานมงคลทั้งปวงจะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

เวลา 09.04 - 09.54 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.41 - 12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.21 - 14.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.01 - 15.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.42 - 17.32 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เหมาะสำหรับผู้หญิง เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค  

เวลา 09.05 - 09.55 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.42 - 12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 13.22 - 14.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.03 - 15.53 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.42 - 17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

เวลา 09.06 - 09.56 น. เป็นราชาฤกษ์  
เวลา 11.43 - 12.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 13.23 - 14.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
เวลา 15.04 - 15.54 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.42 - 17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 (สาม)  ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ เหมาะสำหรับ เกี่ยวกับความสนุกสนาน เปิดโรงมหรสพ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย 

เวลา 09.07 - 09.57 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.44 - 12.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.24 - 14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.05 - 15.55 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.43 - 17.34 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

เวลา 09.08 - 09.58 น. เป็นราชาฤกษ์  
เวลา 11.45 - 12.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.24 - 14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.05 - 15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.43 - 17.35 น. เป็นราชาฤกษ์  

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

affaliate-2

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน ปลูกเรือน ตั้งศาล งานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

เวลา 09.10 - 10.00 น. เป็นราชาฤกษ์ 
เวลา 11.45 - 12.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.25 - 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
เวลา 15.06 - 15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.45 - 17.36 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันธงชัย+สิทธิโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

เวลา 09.12 - 10.02 น. เป็นราชาฤกษ์  
เวลา 11.47 - 12.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 13.27 - 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
เวลา 15.08 - 15.58 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.47 - 17.37 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับงานมงคล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค  

เวลา 09.13 - 10.03 น. เป็นราชาฤกษ์   
เวลา 11.46 - 12.38 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.28 - 14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
เวลา 15.09 - 15.59 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.48 - 17.38 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

และนี่คือ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ สำหรับใครที่กำลังมองหา ฤกษ์งามยามดีเดือนนี้ มองหา ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ แต่ไม่รู้จะใช้วันไหน Thainews Online เราคัด ฤกษ์ดีที่สุด มาให้คุณแล้ว ฤกษ์ดี 2565 ขึ้นบ้านใหม่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ขอบคุณ/ภาพจาก : ปฎิทินmyhora / โซเชียลมีเดีย

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ