การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 เส้นทาง รับเทศกาลปีใหม่

28 ธันวาคม 2564

ขึ้นทางด่วนฟรี 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงปี้ใหม่ที่จะถึงนี้รวมทั้งสิ้น 5 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 และทางพิเศษบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก วันที่ 31 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ศรีรัช และอุดรรัถยา (รวม 2 วัน)

ขึ้นด่วนฟรี 5 เส้นทางรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงปี้ใหม่ที่จะถึงนี้รวมทั้งสิ้น 5 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 และทางพิเศษบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก วันที่ 31 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ศรีรัช และอุดรรัถยา (รวม 2 วัน) (กทพ.) ที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง 5 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางดังนี้

ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

  การยกเว้นค่าผ่านทาง 2 เส้นทางดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. รวมทั้งสิ้น 5 วัน

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)

ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)

ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด)

การยกเว้นค่าผ่านทาง 3 เส้นทางข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 01.00 น. ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. รวมทั้งสิ้น 2 วัน

สำหรับด่านฯ ขาออกเมืองกันบ้าง โดยระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 – 21.00 น. 

ด่านฯ บางแก้ว 1

ด่านฯ ฉิมพลี

ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก)

     ด่านฯ ขาเข้าเมือง (ระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2565 เวลา 07.00 – 21.00 น.)

ด่านฯ ดาวคะนอง

ด่านฯ จตุโชติ

ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า)

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุบนทางพิเศษได้ที่ EXAT Call Center 1543

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 เส้นทาง รับเทศกาลปีใหม่

 

ขอบคุณที่มาจาก:https://www.sanook.com/auto/82315/