อ.คฑา ชินบัญชร เผย บทสวดรับวัน "จันทร์ซ้อนจันทร์ " หนึ่งปีมีเพียงสองครั้ง

23 ส.ค. 2564 เวลา 10:52 น.30

อ.คฑา ชินบัญชร เผย บทสวดรับวันจันทร์ซ้อนจันทร์ หนึ่งปีมีเพียงสองครั้ง ทำแล้วเป็นมงคลชีวิต มีคุณมากทางแรงอำนาจมหาเสน่ห์ โชคลาภทั้งปวง

วันที่ 22 ส.ค. เพจ คฑา ชินบัญชร  ได้ออกมาเผย ถึงปรากฏการณ์ "จันทร์ซ้อนจันทร์" ที่จะเกิดขึ้นในวันที่  23 ส.ค. 64 ซึ่งตามความเชื่อโบราณใช้ฤกษ์นี้สร้างวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยม และโชคลาภทั้งปวง มีคุณมากทางแรงอำนาจมหาเสน่ห์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ แค่วันเดียวหรือสองวันเท่านั้น ในปีนี้มีสองวัน

วันแรกของปีนี้คือวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 64 และวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 64 คือวันจันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งสุดท้ายของปีนี้ พระจันทร์ในทางโหราศาสตร์ เชื่อถือว่ามีลักษณะร่างกาย ผุดผ่อง รูปร่างสวยงาม ชวนหลงใหล พูดจามีเสน่ห์ 

 

อ.คฑา ชินบัญชร เผย บทสวดรับวันจันทร์ซ้อนจันทร์

 

เคล็ดลับเปิดเนินพระจันทร์
อาบแสงพลังจันทรา เสริมอำนาจบารมี มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม  ยืนกลางแจ้งอาบแสงจันทร์ เปิดเนินพระจันทร์มวยผมขึ้น (เนินพระจันทร์ตำแหน่งอยู่ที่ท้ายทอย อาบแสงจันทรา)

วิธีสวด 
โอมจันทรา ศศิประภา นะมะฮา (1 หรือ 15 จบ ตามกำลังดาวจันทร์)
สวด นำมอ ไท้อิม ผู่สัก ม่อฮอสัก หรือ สวดบทอภัยปริตร (คาถายันทุนนิมิตตัง)

 

อ.คฑา ชินบัญชร เผย บทสวดรับวันจันทร์ซ้อนจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

คำแปล อภัยปริตร
นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด
เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด
บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่
ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระพุทธเจ้าฯ
นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด
เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด
บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่
ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมเจ้าฯ
นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด
เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด
บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่
ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระสังฆเจ้าฯ.

 

อ.คฑา ชินบัญชร เผย บทสวดรับวันจันทร์ซ้อนจันทร์

 

ขอบคุณเพจ คฑา ชินบัญชร

 

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ