บทกรวดน้ำให้เทวดา เพื่อเปิดทางให้กับตัวเอง

17 มีนาคม 2567

วันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์ มีคำกล่าว และบทสวด มาฝากทุกคนคะ บทกรวดน้ำให้กับเทวดา เพื่อเปิดทางให้กับตัวเอง พร้อมคำกล่าวแบบที่ถูกต้อง ลองทำกันดูนะคะ

บทกรวดน้ำให้เทวดา วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ มาฝากเพื่อนๆ กันคะ ไม่ว่าจะเป็นการ กรวดน้ำแบบสั้นต้องพูดยังไง คำกล่าวตอนกรวดน้ำให้เทวดาต้องเอ่ยแบบไหน วันนี้ทีมข่าวปาฏิหาริย์ รวมไว้ให้ทุกคนแล้วที่นี่ บทกรวดน้ำให้เทวดา เพื่อเปิดทางให้กับตัวเอง ลองทำกันดูนะคะ และขอให้ดวงทุกคนเปิดทางเหมือนได้พบทางสว่างที่ดีกว่าเดิม ไปติดตามกันคะ

บทกรวดน้ำให้เทวดา เพื่อเปิดทางให้กับตัวเอง

กรวดน้ำ หรือ แผ่เมตตา เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำหลังจากการทำบุญแล้วทุกครั้งเพื่อเป็นการอุทิศให้กับผู้ล่วงลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้องคุณ ไม่ว่าจะเป็น แม่ซื้อ หรือ เทวดาประจำตัวนั่นเองคะ และ วิธีการกรวดน้ำ ก็เหมือนที่เรารู้กัน ทำได้ทั้งแบบ กรวดน้ำแบบเปียก และ กรวดน้ำแบบแห้ง ทีนี้คำกล่าวที่ควรจะกล่าวเพื่อขอเปิดทางให้กับตัวเองนั้นจะต้องกล่าวแบบนี้คะ ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ

บทกรวดน้ำให้เทวดา บทกรวดน้ำให้เทวดา เพื่อเปิดทางให้กับตัวเอง

บทกรวดน้ำให้เทวดา เพื่อเปิดทางให้กับตัวเอง ก็คือ...

  1. กรวดน้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย
  2. กรวดน้ำแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้

 

กรวดน้ำเวลาดี ก็คือ...

  1. กรวดทันทีหลังทำบุญเสร็จ
  2. หากไม่ว่างไม่มีเวลา ก็สามารถทำได้เมื่อถึงบ้านแต่ไม่ควรเกินเวลา 30 นาที และที่สำคัญห้ามลืมกรวดน้ำ เพราะผู้ที่เขาตั้งใจรอเขาก็รอด้วยความตั้งใจบางครั้งก็อาจลืมไป ผู้ที่เขาตั้งใจรับก็อด ผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็อดไปด้วย

 

คำกล่าวเวลากรวดน้ำ ก็คือ...

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

ด้วยบุญนี้ อุทิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา

และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา

พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

มลายสิ้นจากสันดาน ทุก ๆ ภพที่เราเกิด

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

โอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม

พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา

ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร (เทอญ)

 

 

 

บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว ก็คือ...

  • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  • นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

 

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน

 

ขออานิสงส์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์……………………… (เรื่องที่ประสบปัญหา) ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 

คำกล่าวรับพรกรวดน้ำ ก็คือ...

การรับพรพระที่ดีนั้น “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” ครูบาอาจารย์คนสำคัญท่านได้ให้แนะนำในการ ตั้งจิตเพื่อรับพรว่า “ข้าพเจ้าขอรับพรที่ได้นี้ขอให้ติดตามข้าพเจ้าตลอดไปในชาตินี้ชาติหน้า” เสร็จแล้วก็อธิษฐานเรียกพระเข้าตัว เป็นอันเสร็จสิ้นการทำบุญตักบาตรโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและเป็นประโยชน์กับผู้ที่แสวงบุญเพื่อให้ได้รับผลบุญนั้นได้มากที่สุด

คำกล่าวกรวดน้ำให้เทวดา

 

และนี่คือ คำกล่าวกรวดน้ำให้กับเทวดา ขอให้ทุกคนนำไปปรับใช้ได้เลยคะ ติดตามบทความดีๆ ได้ที่เพจปาฏิหาริย์ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไป หากมีคำแนะนำหรือเรื่องที่ต้องการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้สามารถส่งมาให้เราได้ที่เพจปาฏิหาริย์