อาจารย์สุทธิธรรม แนะนำ วิธีแก้เปิดดวง ด้วยตัวเอง

13 มีนาคม 2567

เปิดดวง 21 มี.ค. นี้ เท่านั้น อาจารย์สุทธิธรรม ให้ข้อมูลเอง พร้อมแนะนำ วิธีเปิดดวง ทำได้ด้วยตัวเอง ง่ายมาก เตรียมธูป 19 ดอก ไว้ด้วย เป็นวิธีแบบโบราณ

อาจารย์สุทธิธรรม แนะนำเอง เปิดดวง 21 มี.ค. นี้ เท่านั้น ใครที่อ่านดวงแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นราศีเราดีเลย หรือ ราศีเราแต่ไม่เห็นได้อย่างคำทำนาย ให้ลองทำตามนี้ดู มีรายละเอียดครบ เริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2567 เท่านั้นวันเดียวในเดือนนี้ เตรียมธูป 19 ดอกไว้ด้วย เป็นวิธีแก้เปิดดวง ด้วยตัวเอง ไหว้กลางแจ้งนะคะเป็นวิธีแบบโบราณ

วันที่ 21 มีนาคม อาจารย์สุทธิธรรม แนะนำ วิธีแก้เปิดดวง ด้วยตัวเอง

ทำไมต้องไหว้เปิดดวงวันที่ 21 มี.ค. 67 ก็คือ เป็นวันที่เหมาะที่สุดในการไหว้เปิดดวง เพราะว่าตรงกับวัน วสันตวิษุวัต เป็นวันขอเปิดโชค แก้ไขดวงสำหรับตัวคุณเอง เป็นวิธีแบบโบราณ ที่มีความเชื่อกันว่าจะช่วยเปิดดวงให้กับคุณได้ ไม่ว่าจะขอโชค ขอเงิน หรือรวมไปถึง ขอขมากรรม ก็สามารถทำได้เช่นกันคะ

21 มีนาคม อาจารย์สุทธิธรรม แนะนำ วิธีแก้เปิดดวง ด้วยตัวเอง

อาจารย์สุทธิธรรม แนะนำ วิธีแก้เปิดดวง ด้วยตัวเอง ก็คือ...

1. กำหนดตั้งแต่ เวลา 06.09 น.เป็นต้นไป จนถึงเวลา 18.12 น.
2. ขอให้ท่าน จุดธูปกลางแจ้ง 19 ดอก 
3. หากไม่สะดวกก็ทำในร่มได้ ทำที่บ้าน นอกบ้าน คอนโด ได้
4. ตั้งจิตให้นิ่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

 

 

คำอธิษฐานขอเปิดดวง 21 มี.ค. 67 ก็คือ...

ท่อง นะโม 3จบ 

  • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

 

**ตั้งจิตอธิฐาน** (ตั้งจิตยังไม่ท่องยับไม่เปล่งวาจา) 

ขออันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด  พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ 
และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้ รับฟัง การขอขมากรรม และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ แล้ว เปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ของท่านปัจจุบัน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

 

 

แล้วเอ่ยคาถา 

  • ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ"

3 จบ

  • อธิษฐานขอพรส่วนตัวของท่าน แล้วปักธูปลงในกระถางหรือบนพื้นดินก็ได้

 

 

จุดธูป 19 ดอก อาจารย์สุทธิธรรม แนะนำ วิธีแก้เปิดดวง ด้วยตัวเอง

ขอขอบคุณ : อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร