svasdssvasds
ฤกษ์ดีวันนี้ ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต เตรียมรับโชค

ฤกษ์ดีวันนี้ ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต เตรียมรับโชค

21 มี.ค. 2566 เวลา 2:05 น.4.3k

ฤกษ์ดีวันนี้ 21 มี.ค. สายมูห้ามพลาด จุดธูป 8 ดอก ไหว้ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต เตรียมรับโชค โดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร เวลา 06.22 น. ถึง 18.29 น. วันนี้ดียิ่งแล

ห้ามพลาด ฤกษ์ดีวันนี้ 21 มี.ค. ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม โดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ไว้ว่า ใครที่มีปัญหาติดๆ ขัดๆ ทำอะไรก็มีอุปสรรคมาขวางกั้น ดวงเปิดไม่สุด เงินมีเข้ามาก็จ่ายออกไป เก็บเงินไม่อยู่  ฤกษ์ดีวันนี้ ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต เตรียมรับโชค ใครที่เคยไหว้แล้วก็สามารถไหว้ได้อีก เป็นการแก้ไขดวงชะตา ให้ดีขึ้น รายละเอียดต่างๆ ติดตามได้เลยค่ะ

ฤกษ์ดีวันนี้ ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต เตรียมรับโชค

อ.สุทธิธรรม ได้เผยข้อมูลกับทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์เอาไว้ว่า วันที่ 21 มีนาคม 2566 จัดว่าเป็น ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม เรียกว่าเป็น วันวสันตวิษุวัต หรือเรียกว่า วันราตรีเสมอภาค มี ความเชื่อโบราณ กันว่า วันนี้คือวันที่มิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน ควรใช้ห้วงเวลานี้คือการ ตัดขาดเวรกรรมต่อกันและกัน เปิดดวงเปิดทาง ด้วยตนเอง รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

ฤกษ์ดีวันนี้ ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต เตรียมรับโชค

ฤกษ์ดีวันนี้ ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต เตรียมรับโชค

1. เตรียมธูป 8 ดอก ไหว้กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้
2. วันที่ 21 มีนาคม 2566 วันพระ 
3. หันหน้าทิศตะวันออก
4. ไหว้ในเวลา 06.22-18.29 น.
5. ปักธูปลงดินหรือกระถางก็ได้

วิธีขอขมากรรม ฤกษ์ดีวันนี้ 21 มี.ค. เปิดดวงเตรียมรับโชค ดังนี้

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
 • อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
 • ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
 • ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า....ชื่อ-นามสกุล....ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

 • นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน
 • นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
 • ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

 • ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ 
 • ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ 
 • ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ 

อธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนา แล้วปักธูปลงในกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้หรือ ดินบริเวณนั้น

ฤกษ์ดีวันนี้ ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต เตรียมรับโชค

ขอขอบคุณ : อ.สุทธิธรรม พากเพียร

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ