ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ไหว้ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต

19 มีนาคม 2566

21 มี.ค. 2566 ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ไหว้ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต กับ อ.สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรังสีดาว ได้ออกมาให้ข้อมูล พร้อม วิธีไหว้ขอขมากรรม ได้แก่

21 มี.ค. 2566 บทความโดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ไหว้ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต แก้ชีวิตที่ติดขัด ทำอะไรก็มีอุปสรรคมาขัดขวาง ดวงเปิดไม่สุด เงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวา ใครที่เคยไหว้แล้วก็สามารถไหว้ได้อีก เป็นการแก้ไขดวงชะตา ให้ดีขึ้น รายละเอียดต่างๆ อยู่ในบทความนี้

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ไหว้ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต

สำหรับ อ.สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล และเป็นเจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้ออกมาให้ข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นประจำให้เหล่าผู้ที่ชื่นชอบได้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็น การทำนายดวง หรือ ฤกษ์ดาวย้าย ต่างๆ และในครั้งนี้ อ.สุทธิธรรม ได้เผยข้อมูลกับทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์เอาไว้ว่า วันที่ 21 มีนาคม 2566 จัดว่าเป็น ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม เรียกว่าเป็น วันวสันตวิษุวัต หรือเรียกว่า วันราตรีเสมอภาค วันนี้คือวันที่มิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน ควรใช้ห้วงเวลานี้คือการ ตัดขาดเวรกรรมต่อกันและกัน เปิดดวงเปิดทาง ด้วยตนเอง รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ไหว้ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต

21 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ไหว้ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต

วิธีขอขมากรรม ถอนคำบนบานศาลกล่าว คำสาบาน คำสัญญา ถอนคำสาปแช่ง

  • จุดธูป 8 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้
  • ว่านะโม 3 จบ
  • อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
  • ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
  • ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า....ชื่อ-นามสกุล....ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี
ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

  • นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน
  • นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
  • ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป
ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

  • ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ" 3 จบ

อธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนา แล้วปักธูปลงในกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้หรือ ดินบริเวณนั้น

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ไหว้ขอขมากรรม เปิดดวงชีวิต

ขอขอบคุณ : อ.สุทธิธรรม พากเพียร