ไหว้ขอทรัพย์ 29 ม.ค. 66 ค้าขายดี พร้อมวิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

29 มกราคม 2566

ไหว้ขอทรัพย์ 29 ม.ค. 66 บทความโดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยและสากล ได้คำนวณ ฤกษ์ดี ค้าขายดี พร้อมวิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

ไหว้ขอทรัพย์ 29 ม.ค. 66 บทความนี้โดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทย ที่ได้ออกมาเปิด ฤกษ์ดี ค้าขายดี ในวันที่ 29 มกราคม 2566 อาจารย์ได้คำนวณไว้ดังนี้ค่ะ ไหว้ขอทรัพย์ 29 ม.ค. 66 ค้าขายดี พร้อมวิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ไหว้ขอทรัพย์ 29 ม.ค. 66 ค้าขายดี พร้อมวิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ฤกษ์ดี ฤกษ์ภาณยักษ์ เทศาตรี ฤกษ์ หรือ ฤกษ์ เศรษฐีค้าขาย ภาณยักษ์ ตรงกับวันที่ 29 ม.ค. 66 เวลา 23.39 น. จุดธูป 9 ดอก ขอสมบัติเงินทอง ต่อองค์ ท้าวเวสสุวรรณ สำเร็จ สมหวัง ดียิ่งแล

ไหว้ขอทรัพย์ 29 ม.ค. 66 ค้าขายดี พร้อมวิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ไหว้ขอทรัพย์ 29 ม.ค. 66 ค้าขายดี พร้อมวิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

1. จุดธูป 9 ดอก

2. วันที่ 29 ม.ค. 2566

3. เวลา 23.39 น.

4. ไหว้ต่อหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณ

5. หันหน้าทิศไหนก็ได้

6. ไหว้ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้

7. สวดคาถา

8. ปักธูปแล้วเสร็จพิธี

วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ 29 มกราคม 2566

หันหน้าเข้าหา รูปเหมือน รูปปั้น รูป หรือเหรียญ หรือองค์ห้อยคอ องค์ท้าวเวสสุวรรณ หากไม่มีให้เปิดโทรศัพท์เสิร์จ เป็นรูปท้าวเวสสุวรรณ แล้วหันหน้าต่อองค์ท่าน หันหน้าไปทิศไหนก็ได้ ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้

กล่าวคาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ (ไม่ขึ้นนะโม)

 • โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ
 • ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา
 • กล่าว บูชาท้าวเวสสุวรรณ(ไม่ขึ้นนะโม)
 • เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก
 • ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา
 • อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว
 • วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง สี่

 • ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
 • จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา
 • ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า.....ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน.....และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

 • อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา แล้ว ปักธูปลงดิน ลงกระถาง หรือภาชนะที่เตรียมไว้

ไหว้ขอทรัพย์ 29 ม.ค. 66 ค้าขายดี พร้อมวิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

หมายเหตุ : วรรณกรรม ข้อเขียน นี้ ห้ามนำไป ตัดต่อดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร โดยเด็ดขาด

ขอขอบคุณ : อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร