ฤกษ์แต่งงาน ครบทั้ง 12 เดือน วันมงคล สำหรับคนมีคู่

27 พฤศจิกายน 2566

ฤกษ์แต่งงาน ครบทั้งปี มาอัปเดต ฤกษ์มงคล เกี่ยวกับความรัก ครบทั้ง 12 เดือน วันมงคล สำหรับคนมีคู่ ไม่ควรพลาด จะมีวันไหนบ้างที่เหมาะสละโสดไปดูกันเลยคะ

ฤกษ์แต่งงาน ครบทั้งปี บทความนี้สำหรับคนมีคู่ ใครที่มีความรัก ที่สวยงาม ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว วันนี้เรามี ฤกษ์แต่งงาน ครบทั้ง 12 เดือน วันมงคล มาฝากคะ 

ฤกษ์แต่งงาน ครบทั้ง 12 เดือน วันมงคล สำหรับคนมีคู่

สำหรับ ฤกษ์แต่งงาน 2024 มีความเชื่อว่าการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ มักจะต้องมีการดูฤกษ์ดี หาฤกษ์ เลือกวันที่ดีที่สุดเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆ มาคั่นกลางในทุกเรื่อง และใครที่มีแพลนวางแผนอยากสละโสดในปี 2567 นี้ เตรียมตัวได้เลยคะ เรา อัปเดต ฤกษ์แต่งงาน ครบทั้ง 12 เดือน ไว้ให้คุณแล้ว ดังนี้

ฤกษ์แต่งงาน ครบทั้ง 12 เดือน วันมงคล สำหรับคนมีคู่

ฤกษ์แต่งงาน ครบทั้ง 12 เดือน วันมงคล สำหรับคนมีคู่ มาเริ่มกันที่เดือนแรกกันเลยดีกว่าคะ ในเดือนมกราคม 2567 จะมีวันมงคลตามนี้

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม 2567 

 • 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีเถาะ เวลา 08.21 น.
 • 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันเสาร์ แรม 10 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีเถาะ  เวลา 10.15  น.
 • 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีเถาะ เวลา 14.16  น.
 • 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ  เวลา 06.54  น.
 • 23 มกราคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ เวลา 13.13  น.
 • 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ  เวลา 11.22  น.

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 

 • 2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตรงกับวันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ   เวลา 07.38  น.
 • 4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 10 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ   เวลา 09.34  น.
 • 8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ  เวลา 13.43  น.
 • 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีเถาะ เวลา 07.28  น.
 • 19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีเถาะ เวลา 10.35  น.
 • 22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีเถาะ เวลา 13.31  น.
 • 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพุธ แรม 4 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีเถาะ เวลา 13.49  น.

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม 2567 

 • 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีเถาะ เวลา 07.57  น.
 • 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอังคาร แรม 10 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีเถาะ เวลา 10.00  น.
 • 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีเถาะ เวลา 14.19  น.
 • 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีเถาะ เวลา 06.56  น.
 • 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีเถาะ เวลา 09.58  น.
 • 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีเถาะ เวลา 12.49  น.
 • 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 4 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีเถาะ เวลา 15.23  น.

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน 2567 

 • 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีเถาะ เวลา 07.23  น.
 • 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพุธ แรม 10 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีเถาะ เวลา 09.30  น.
 • 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีเถาะ เวลา 13.54  น.
 • 15 เมษายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีมะโรง เวลา 07.24  น.
 • 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีมะโรง เวลา 10.18  น.
 • 21 เมษายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีมะโรง เวลา 13.05  น.
 • 27 เมษายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันเสาร์ แรม 4 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีมะโรง เวลา 17.57  น.

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม 2567 

 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีมะโรง เวลา 08.00  น.
 • 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีมะโรง เวลา 10.11  น.
 • 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอังคาร แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีมะโรง เวลา 14.37  น.
 • 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนหก(6) ปีมะโรง  เวลา 09.41  น.
 • 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือนหก(6) ปีมะโรง เวลา 12.27  น.
 • 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 4 ค่ำ เดือนหก(6) ปีมะโรง เวลา 19.37  น.
 • 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีมะโรง เวลา 07.37  น.

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน 2567 

 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันเสาร์ แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6) ปีมะโรง เวลา 09.50  น.
 • 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนหก(6) ปีมะโรง เวลา 14.14  น.
 • 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีมะโรง เวลา 07.13  น.
 • 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีมะโรง เวลา 10.00  น.
 • 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 13 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีมะโรง เวลา 12.50  น.
 • 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอังคาร แรม 4 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีมะโรง เวลา 04.00  น.
 • 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตรงกับวันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีมะโรง เวลา 08.25  น.

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม 2567 

 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันจันทร์ แรม 10 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีมะโรง เวลา 10.37  น.
 • 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันศุกร์ แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีมะโรง  เวลา 14.53  น.
 • 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีมะโรง เวลา 06.38  น.
 • 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีมะโรง เวลา 09.26  น.
 • 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีมะโรง เวลา 12.20  น.
 • 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพุธ แรม 4 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีมะโรง เวลา 03.39  น.
 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีมะโรง เวลา 08.05  น.
 • 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันอังคาร แรม 10 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีมะโรง เวลา 10.16  น.

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2567 

 • 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 • 11 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 • 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 • 17 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 • 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 • 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 • 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2567 

 • 2 กันยายน 2567 
 • 9 กันยายน 2567 
 • 12 กันยายน 2567 
 • 15 กันยายน 2567 
 • 21 กันยายน 2567 
 • 25 กันยายน 2567 
 • 27 กันยายน 2567 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2567 

 • 1 ตุลาคม 2567 
 • 9 ตุลาคม 2567 
 • 12 ตุลาคม 2567 
 • 15 ตุลาคม 2567 
 • 21 ตุลาคม 2567 
 • 25 ตุลาคม 2567 
 • 31 ตุลาคม 2567 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2567 

 • 7 พฤศจิกายน 2567 
 • 10 พฤศจิกายน 2567 
 • 13 พฤศจิกายน 2567 
 • 19 พฤศจิกายน 2567 
 • 23 พฤศจิกายน 2567 
 • 25 พฤศจิกายน 2567 
 • 29 พฤศจิกายน 2567 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2567 

 • 2 ธันวาคม 2567 
 • 10 ธันวาคม 2567 
 • 13 ธันวาคม 2567 
 • 19 ธันวาคม 2567 
 • 23 ธันวาคม 2567 
 • 25 ธันวาคม 2567 
 • 29 ธันวาคม 2567 

ฤกษ์แต่งงาน ครบทั้ง 12 เดือน วันมงคล สำหรับคนมีคู่

และนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะคะ