8 ความเชื่อ วันสงกรานต์ ทำแล้วรุ่งเรืองรับวันปีใหม่ไทย

12 เมษายน 2565

วันสงกรานต์ หรือ ประเพณีสงกรานต์ จะมีสิ่งที่คู่กับเทศกาลสงกรานต์ก็คือ พิธีกรรม หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่คนไทยมีความเชื่อว่า เมื่อได้ทำสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเสริมกุศลให้กับชีวิต

วันสงกรานต์ เป็น ประเพณีไทย ที่มีมาอย่างช้านาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทศกาลสงกรานต์ นั่นเอง ถือเป็นวันสำคัญสำหรับคนไทย

วันปีใหม่ไทย มีกิจกรรมมากมาย เพื่อให้ชาวพุทธได้สืบสานวัฒนธรรมไทย มีพิธีกรรมเกิดขึ้น ซึ่งคนโบราณมีความเชื่อว่าหากใครได้ทำพิธีกรรมเหล่านี้แล้วจะทำให้ชีวิตพบกับความสุขความเจริญเป็นการเพิ่มบุญ เพิ่มกุศล จะมีสิ่งไหนบ้างนั้น ไปดูเลยคะ

8 ความเชื่อ วันสงกรานต์ ทำแล้วรุ่งเรืองรับวันปีใหม่ไทย

ความเชื่อ วันสงกรานต์

ทำบุญตักบาตร

การทำบุญตักบาตร ถือได้ว่าเป็นการ สร้างกุศล สร้างบุญ ให้กับตัวคุณเอง และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 13 เมษายน จะมีการนำอาหารไปตักบาตรถวายพระภิกษุที่วัด และมีการก่อเจดีย์ทรายที่วัด ซึ่งเป็นประเพณีไทยอีกด้วย

สรงน้ำพระ

การสรงน้ำเป็นการอวยพรปีใหม่ให้แก่กันและกัน น้ำที่รดนั้นจะใช้น้ำอบไทยเจือด้วยน้ำธรรมดา มีการสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัดและที่บ้าน บังสุกุลอัฐิ ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วและนิมนต์พระไปบังสุกุล เป็นการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นการไหว้บรรพบุรุษ

รดน้ำผู้ใหญ่

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คือ การไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ครูบาอาจารย์ ท่านผู้ใหญ่มักจะนั่งลง แล้วผู้ที่รดก็จะเอาน้ำหอมเจือกับน้ำรดที่มือท่าน ท่านจะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรด 

8 ความเชื่อ วันสงกรานต์ ทำแล้วรุ่งเรืองรับวันปีใหม่ไทย

ปล่อยนกปล่อยปลา

การปล่อยนกปล่อยปลา ถือเป็นการล้างบาปที่ทำไว้ และยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายให้มีแต่ความสุขความสบายในวันขึ้นปีใหม่ไทยอีกด้วย

ก่อเจดีย์ทราย

การก่อเจดีย์ทราย เป็นการนำทรายมาก่อเป็นรูปคล้ายเจดีย์ และประดับด้วยดอกไม้ต่างๆ อันนี้แทบไม่ค่อยได้เห็นในกลุ่มคนเมืองแล้วคะ

นำทรายเข้าวัด

การนำทรายเข้าวัด เป็นประเพณีทางภาคเหนือ มีความเชื่อว่า การขนทรายเข้าวัด จะนำโชคลาภ ความเจริญ เงินทองไหลมาเทมา เหมือนอย่างทรายที่ขนเข้าวัด กิจกรรมนี้ปัจจุบันมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นคะ

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู อีกทั้งพี่น้องที่ห่างกันก็ได้กลับมาพบหน้ารวมเป็นครอบครัวในวันสำคัญ ก็ทำให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นภายในครอบครัวอีกด้วย

ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน

สิ่งที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลย ก็คือ การช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน เรียกได้ว่าเป็นการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ เป็นการนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้าน ความเชื่อโบราณ ว่าจะทำให้หมดทุกข์โศก เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่มีแต่ความดีและใสสะอาด อะไรที่ไม่ดีก็ให้ผ่านไปทิ้งไปให้หมดคะ

8 ความเชื่อ วันสงกรานต์ ทำแล้วรุ่งเรืองรับวันปีใหม่ไทย