"เนชั่น"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย

10 มีนาคม 2566

เนชั่น กรุ๊ป ยกทัพสื่อในเครือร่วมเกาะติดวันชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย กางโรดแมปจัดโครงการใหญ่“Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”ปูพรม360 องศา รวมทุกองคาพยพ ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย


   เครือเนชั่น ประกาศความพร้อม กางยุทธศาสตร์ผนึกกำลังสื่อในเครือ ร่วมกับภาคีพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ แถลงข่าวความร่วมมือโครงการ“Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”


   เพราะ‘การเลือกตั้ง’ ของประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. นี้ ถือว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทย ทั้งนี้ หลังจากทั่วโลกเพิ่งผ่านจุดวิกฤติมหตภัยโรคร้าย "โควิด -19" ส่งผลให้โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประเทศไหน เข้าใจ ปรับตัว วางกลยุทธ์ ได้เร็ว และตรงจุด ย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน บ่งชี้ความอยู่รอดของประเทศ 
 

‘Geopolitics’ เป็นอีกตัวแปร และความท้าทายของผู้นำทั่วโลก ว่าจะวางกลยุทธ์อย่างไร ในภาวะภูมิรัฐศาสตร์ โลกแบ่งขั้ว 

 

‘Sustainability’ทั้งโลกกำลังเคลื่อนมาทางนี้ ทุกประเทศ ถูกกดดัน ให้ปรับตัว วางกติกา ซึ่งเป็นพันธกิจของภาครัฐและเอกชน ต้องเข้าใจและทำงานร่วมกัน 

 

“Road to The Future:เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” จึงเป็นมากกว่าการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้ง ครั้งนี้ เป็นการกำหนดอนาคตประเทศ 

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย
ทั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันสื่อมืออาชีพ สถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ คณาจารย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์บิ๊กเดต้า องค์กรอิสระ และภาคเอกชน ที่เล็งเห็นปัญหาและตระหนักถึงผลลัพธ์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง  พร้อมแสดงเจตนารมย์ในการเป็นสื่อกลางสนับสนุนการเมืองสุจริต รวมพลังขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยให้ดียิ่งกว่า 

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย


ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า หมุดหมายสำคัญในโครงการ‘Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย’เป้าหมายไม่ใช่แค่รายงานข่าวว่าการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรแต่เนชั่นต้องการสื่อให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตประเทศ สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

 

เราในฐานะองค์กร ‘สื่อ’ ที่มีศักยภาพในด้านการสื่อสาร จึงต้องทำหน้าที่อย่างเข็มแข็งนำเสนอข้อมูลให้หลากหลาย ข่าวสารที่ถูกต้องที่สุดและออกสู่สาธารณชนมากที่สุดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของสังคม อันมีหน้าที่ ‘ร่วมกัน’ กำหนดชะตากรรมของตัวเองและประเทศชาติ

 

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย

 

ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างแนวร่วมอันเข้มแข็งจับมือกับภาคีพันธมิตรผนึกกำลังขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งสุจริต อยู่ภายใต้กฎกติกาเพราะถ้าการเลือกตั้งไม่อยู่ในกติกา ไม่ยุติธรรม มีการเล่นนอกระบบประชาธิปไตย อาจก่อให้เกิดเหตุอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้ประเทศถอยหลัง ไม่พัฒนาไปข้างหน้า

  •    สำหรับโครงการ Road to The Future  : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย ครั้งนี้  ทาง "เนชั่น กรุ๊ป"ได้ลงทุนในเรื่องของโพล, Data Visualization และการซื้อสื่อนอกบ้าน (OOH media) เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเลือกตั้งในครั้งนี้ เชื่อถือได้มากที่สุด ลึกที่สุด เข้าถึงสาธารณชนมากที่สุด


“การเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงตระหนักรู้ ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมชีวิตของตนเองและอนาคตของประเทศชาติ รวมถึงลูกหลานของเราในภายภาคหน้า” ฉาย ทิ้งท้าย

 

โครงการ“Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้าองค์กรพันธมิตรที่สนับสนุนข้อมูลการเลือกตั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง “ตระกูลการเมือง” และทำรายการร่วมกันในคอลัมน์ “สแกนบ้านใหญ่” รวมถึงมีผลสำรวจ Pre-Election ที่จะเปิดเผยกับเนชั่นเป็นที่แรก, คณาจารย์และสถาบันที่ร่วมจัดทำ ‘เนชั่นโพล’ได้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.),สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD), มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)พันธมิตรผู้เป็นแกนหลักสำคัญ ในการสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจในภาคประชาชน สนับสนุนประชาธิปไตยสีขาว,บุญมีแล็บ,วีวิส,

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย

โดยวางยุทธศาสตร์ ปูพรมสื่อทุกแพลตฟอร์ม ผ่านการซินเนอร์ยีของสื่อในเครือและพันธมิตรอย่างสมบูรณ์แบบ


1.  กิจกรรม:เวทีดีเบตนโยบายของผู้นำหรือตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆ รวม9 เวที 
•    อนาคตประเทศไทย “Economic Drives”วันที่ 9 ก.พ.2566
•    อนาคตประเทศไทย “SME จะไปทางไหน?”วันที่ 15 ก.พ.2566
•    อนาคตประเทศไทย “นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ” วันที 7 มี.ค. 2566
•    อนาคตประเทศไทย “Soft Power ความฝัน หรือ ความจริง?” วันที่ 14 มี.ค. 2566
•    เวทีดีเบต ณ ลานโอเปร่า จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มี.ค. 2566
•    เวทีดีเบต ณ สวนสาธารณะ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  วันที่ 25 มี.ค. 2566
•    เวทีดีเบต ณ ศาลากลางเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันที่ 8 เม.ย. 2566
•    เวทีดีเบต ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 เม.ย. 2566
•    เวทีดีเบต ณ ลานพาร์ค พารากอน กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2566

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย

2.    เนชั่นวิเคราะห์และ เนชั่นโพล


•    ‘เนชั่นวิเคราะห์’เป็นการวิเคราะห์แบบเจาะลึก โอกาสของพรรคการเมือง 400 เขตเลือกตั้ง พรรคไหนจะมี ส.ส.แต่ละจังหวัดแต่ละพรรคจะมี ส.ส.เขต รวมกี่ที่นั่ง จะมีการรายงานออกมา 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน ดำเนินการโดยกองบรรณาธิการเครือเนชั่น ซึ่งมีจำนวน 10 สื่อซึ่งเป็น ‘คณะทำงาน’ที่มีประสบการณ์ เข้าใจการเมืองเป็นอย่างดี  มาประเมินและวิเคราะห์ 


•   ‘เนชั่นโพล’เป็นการสำรวจ 400 เขตเลือกตั้ง ตามหลักวิชาการ เป็นความร่วมมือระหว่าง เนชั่น กรุ๊ป และ คณาจารย์ สถาบันวิชาการ และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการทำโพลเลือกตั้ง จัดทำโพลรายงานทั้งหมด 2 ครั้ง เป็นโพลที่มีความน่าเชื่อถือ แม่นยำที่สุด และ Sample size ที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า 150,000 ตัวอย่าง 

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย


3.   รื้อผัง ปรับเนื้อหา ‘Nation TV ช่อง 22’


ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป เนชั่นทีวีจะมีการเพิ่มช่วงเวลา บทวิเคราะห์ และความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ในรายการข่าวต่างๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูล แก่ประชาชนมากที่สุด

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย


1 เดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง จะเพิ่มรายการพิเศษ Nation Insight: Special 

 โดยออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-08.00น. ดำเนินรายการ โดย 3 บรรณาธิการข่าวอาวุโสวีระศักดิ์พงษ์อักษร บากบั่น บุญเลิศและ สมชาย มีเสน เริ่มวันที่3 เม.ย. - 12 พ.ค.2566


7 พ.ค. 2566 ‘วันเลือกตั้ง’ จะมีการปรับผังใหม่ ‘Nation Election’รองรับการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00น. เพื่อเกาะติดทุกความเคลื่อนไหว รายงานผลคะแนน และบทวิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 

 

4.    ปูพรม 10 สื่อในเครือ ปรับเนื้อหาเพิ่มช่องทาง สื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ จะมีหน้า ‘พิเศษ’ เพิ่มเนื้อหารองรับการเลือกตั้ง 

5.    Nation Group x Boonmee Lab จัดทำ Data Visualization รายงานข้อมูลการเลือกตั้ง โพล และผลเลือกตั้ง ย่อยข้อมูลระดับประเทศให้เห็นชัด สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ฉับไวผ่าน Infographic เพิ่มการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมทุกช่วงวัยของคนในสังคม

\"เนชั่น\"ยกทัพสื่อในเครือ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย

มารวมพลังเดินหน้าขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย เกาะศึกการเลือกตั้งครั้งสำคัญ
ใน “Road to The Future: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”


ติดตามข่าวสารแม่นยำ ฉับไว เชื่อถือได้ ผ่านทุกสื่อในเครือเนชั่น