"ตัวจริงสนามข่าว" เนชั่นทีวีช่อง 22 คว้ารางวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน 2566

19 กุมภาพันธ์ 2567

"เนชั่นทีวีช่อง 22" คว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี 66 ผลงาน "เปิดปมข้อพิพาทที่ดินทับซ้อน เมืองโบราณศรีเทพ" จากรายการ "ตัวจริงสนามข่าว"

รายการตัวจริงสนามข่าว ออกอากาศทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 คว้ารางวัลชมเชย "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี2566 (Media Awards 2023) ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที) จากผลงานเรื่อง "เปิดปมข้อพิพาทที่ดินทับซ้อน 'เมืองโบราณศรีเทพ' " จัดขึ้นโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณ ห้องประชุมBarn ชั้น 1 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพ

 

ตัวจริงสนามข่าว เนชั่นทีวีช่อง 22 คว้ารางวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน 2566

ตัวจริงสนามข่าว เนชั่นทีวีช่อง 22 คว้ารางวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน 2566

 

ซึ่งในปีนี้มีผลงานข่าวของสำนักข่าวออนไลน์ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งผลงานเข้าประกวดรวมกว่า 125 ผลงาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์, ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์,ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์,ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ และ ประเภทภาพถ่ายในหัวข้อ 'สิทธิมนุษยชน'

 

ตัวจริงสนามข่าว เนชั่นทีวีช่อง 22 คว้ารางวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน 2566
 

เนชั่นทีวี ขอขอบคุณแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ในประเด็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน ท่ามกลางความยินดีกับการได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเมืองโบราณศรีเทพ แต่กลับมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ทั้งมีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ อยู่ในพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณ แต่กลับไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในที่ดินของตนเองได้ เนื่องจากอยู่ใกล้กับเมืองโบราณ จึงทำให้ปัญหาที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข เนชั่นทีวีจึงทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องหันมาเหลียวและเร่งแก้ไข

 

ตัวจริงสนามข่าว เนชั่นทีวีช่อง 22 คว้ารางวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน 2566