ชาติไทยพัฒนา เคาะแล้ว "วราวุธ"บัญชีรายชื่อลำดับหนึ่ง ส่ง ส.ส.เขต 26 จังหวัด

30 มีนาคม 2566

ชาติไทยพัฒนา เคาะส่ง ส.ส.เขต 26 จังหวัด ส่ง "วราวุธ" บัญชีรายชื่อลำดับหนึ่ง "ประภัตร" มั่นใจได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เกิน 2 ล้านเสียง กวาด 25 ที่นั่งในสภาฯ ได้แน่นอน


   วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ พรรคชาติไทยพัฒนา นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา และนายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนพรรค แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ

ชาติไทยพัฒนา เคาะแล้ว \"วราวุธ\"บัญชีรายชื่อลำดับหนึ่ง ส่ง ส.ส.เขต 26 จังหวัด

 

   ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ว่า สามารถส่ง ส.ส. เขต ได้ 26 จังหวัด และมีผู้สมัครทั้งหมด 50 เขต ตรวจคุณสมบัติแล้วครบถ้วน ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีตรวจสอบแล้วมีทั้งสิ้น 89 คน มั่นใจว่าได้ ส.ส. เขต มากกว่า 25 คนแน่นอน เพื่อสามารถเสนอรายชื่อหัวหน้าพรรคแข่งขันเป็นนายกรัฐมนตรีได้ สำหรับแบบบัญชีรายชื่อเป็นที่น่าพอใจเพราะมีผู้มีความรู้เข้ามาร่วมเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์น่าจะได้ 1.5 – 2 ล้านเสียง คาดว่าจะได้ 7 – 10 คน 

ชาติไทยพัฒนา เคาะแล้ว \"วราวุธ\"บัญชีรายชื่อลำดับหนึ่ง ส่ง ส.ส.เขต 26 จังหวัด


   โดยรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของพรรค คือ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ 2 คือ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ทีมเศรษฐกิจพรรคชาติไทยพัฒนา และลำดับที่ 3 คือ นายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค