5 เรื่องต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

05 กุมภาพันธ์ 2567

เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนเป็นอย่างมากจึงทำให้เเกิดเทรนและโอกาสทางธุรกิจมากมาย ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจึงต้องปรับตัว

เทรนด์ธุรกิจในปี 2024 นั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใส่ใจผู้บริโภคทุกช่วงวัย การสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและโดดเด่น ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบ
สำหรับผู้ประกอบการควรติดตามเทรนด์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสามารถจับเทรนด์เหล่านี้มาพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ดังนี้

1.ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ให้เน้นไปที่ลักษณะการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

5 เรื่องต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

2.ใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นวัตถุดิบของไทย จากเทรนด์สุขภาพ ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นแหล่งสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาจากวัตถุของไทย สร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ใช้ข้อได้เปรียบทางต้นทุนและคุณภาพ

3.สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่น ตัวอย่างเช่น พัฒนาแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และจุดแข็งเฉพาะตัว เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ผู้บริโภคในยุคนี้จะสนใจแบรนด์ที่มีตัวตน มีจุดยืน

5 เรื่องต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

4.ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตัวอย่างเช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เป็นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคม รวมไปถึงพนักงาน

5.ทำความเข้าใจกับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง และพัฒนาสินค้าให้เกิดความได้เปรียบจากการเป็นสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยง ตัวอย่างเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง รวมถึงใช้ข้อได้เปรียบจากข้อจำกัดในสินค้าของคน เช่น ปลากระป๋องของคนจัดเป็นสินค้าควบคุม ที่หากจะปรับราคาต้องยื่นขออนุญาตกับกรมการค้าภายใน แต่สำหรับการผลิตอาหารกระป๋องสำหรับสัตว์ที่ใช้เศษวัตถุดิบจากการผลิตอาหารคน เมื่อเป็นอาหารกระป๋องสำหรับสัตว์จะไม่ใช่สินค้าควบคุม 

5 เรื่องต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ดังนั้นหากผู้ผลิตวางแผนได้ดีจะสร้างโอกาสได้ หรือด้านบริการดูแลสัตว์เลี้ยง การจัดรูปแบบบริการให้รองรับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง สุขอนามัย โดยไม่กระทบต่อกลุ่มที่ไม่ได้ชอบสัตว์ ก็จะสามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายขึ้น เพราะปัจจุบันนี้การเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนเป็นอย่างมากจึงทำให้เเกิดเทรนและโอกาสทางธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของเล่น ของใช้ การบริการ ประกันภัย โรงแรม โรงพยาบาล รววมไปถึง After Date

ข้อมูลจาก finbiz by ttb

เรียบเรียงโดย ชาคริตส์ คงหาญ