ชมภาพ "ด้วงดินขอบทองแดง" สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง

02 พฤศจิกายน 2566

ด้วงดินขอบทองแดง สถานะใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ด้วงดินขอบทองแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mouhotia batesi วงศ์ : Carabidae

ด้วงดินขอบทองแดง มีลักษณะเด่นที่สามารถเห็นได้ง่าย คือ ทั้งตัวมีสีดำเป็นมัน แต่ขอบรอบส่วนอกมีสีเหลือบทองแดง บางส่วนก็จะเห็นเป็นสีเขียวเหลือบทองแดง สีสันบนตัวแวววาว

ชมภาพ "ด้วงดินขอบทองแดง"  สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง

ด้วงดินขอบทอง มักพบได้บริเวณที่มีเศษซากพืชตามพื้นดินในป่าดิบแล้ง พบได้ช่วงฤดูฝน และสามารถพบเห็นได้ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาหารของด้วงชนิดนี้ คือ แมลง กิ้งกือ และตะขาบ และเนื่องจากด้วงชนิดนี้มีสีสันเฉพาะตัวที่สวยงาม จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมแมลง และทำให้ใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันด้วงดินขอบทองแดง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลงตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ห้ามล่า ห้ามค้า และห้ามครอบครอง

ชมภาพ "ด้วงดินขอบทองแดง"  สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง

สำหรับที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ในช่วงนี้สามารถพบด้วงดินขอบทองแดงได้บริเวณเส้นทางเดินพลาญป่าชาด

ชมภาพ "ด้วงดินขอบทองแดง"  สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช