ทำความรู้จัก "นกกระสาแดง" นกน้ำในบึงละหาน

06 กันยายน 2566

"นกกระสาแดง" (purple heron) นกน้ำในบึงละหาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ นกกระสาแดง มีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

เป็นนกขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 80-90 เซนติเมตร พบได้บ่อยในบึงละหาน พบทั้งนกที่อพยพมาในช่วงฤดูอพยพและนกประจำถิ่น จากการสำรวจในปีนี้ พบทำรังวางไข่บริเวณบึงละหานมากกว่า 10 รัง

ทำความรู้จัก "นกกระสาแดง" นกน้ำในบึงละหาน

เป็นนกที่มีลักษณะรูปร่างสูง ขายาว คอยาว ปากยาว พื้นที่อาศัยหากินพบบ่อยบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ นกกระสาแดงมักหาอาหารบริเวณน้ำตื้น จับปลา กบ เขียด แมลง สัตว์เลื้อยคลาน เป็นนกอีกชนิดที่ช่วยควบคุมประชากรสัตว์น้ำและสัตว์อื่น ๆ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ

ทำความรู้จัก "นกกระสาแดง" นกน้ำในบึงละหาน

นกกระสาแดง มีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU) เรามาช่วยกันอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้เป็นแหล่งระบบนิเวศธรรมชาติที่มีความหลากหลาย คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ทำความรู้จัก "นกกระสาแดง" นกน้ำในบึงละหาน

ข้อมูล/ภาพถ่าย :

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน

ที่มา : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ