สำนักอนามัย ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

08 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ออกประกาศกำหนดการการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งฉีดไมโครชิปสุนัขและทำหมันสุนัขและแมว

สำนักอนามัย ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เพจเฟซบุ๊ก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ออกมาโพตส์เชิญชวนชาวกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมเพื่อนำสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับบริการณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งฉีดไมโครชิปสุนัข ซึ่งมีการกำหนดการดังนี้

สำนักอนามัย ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 6 ก.พ. 67

เวลา 09.00 - 12.00 น. เขตประเวศ สถานที่ วัดกระทุ่มเสือปลา(กรณีทำหมันจองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

เวลา 09.00 - 12.00 น. เขตราษฎร์บูรณะ สถานที่ ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ (กรณีทำหมันจองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

 

วันที่ 7 ก.พ. 67

เวลา 09.00 - 12.00 น. เขตหนองจอก สถานที่ วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม(กรณีทำหมันจองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

เวลา 09.00 - 12.00 น. เขตดินแดง สถานที่ วัดกุนนทีรุทธาราม (กรณีทำหมันจองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

 

วันที่ 8 ก.พ. 67

เวลา 09.00 - 12.00 น. เขตสายไหม สถานที่ ชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 (กรณีทำหมันจองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

เวลา 09.00 - 12.00 น. เขตบางรัก สถานที่ ลานกีฬาปลอดยาเสพติดใต้ทางด่วนมหานคร (กรณีทำหมันจองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

 

วันที่ 9 ก.พ. 67

เวลา 09.00 - 12.00 น. เขตมีนบุรี สถานที่ เรือนจำพิเศษมีนบุรี (กรณีทำหมันเฉพาะสัตว์ในเรือนจำเท่านั้น)

เวลา 09.00 - 12.00 น. เขตบางซื่อ สถานที่ ชุมชนยิ้มประยูร (กรณีทำหมันจองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

สำนักอนามัย ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่รับบริการ เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง

รายละเอียดการให้บริการ 

1.การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไม่เกิน 30 ตัว/ครั้ง

1.1.สุนัขหรือแมว ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย

1.2.ต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป

1.3.ต้องอดอาหารและน้ำ ก่อนทำหมัน 8 - 10 ชม.

เจ้าของสุนัขและแมวให้มาลงทะเบียน ภายใน 10.00 น.

2.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงไม่เกิน 200 ตัว/ครั้ง

2.1.สุนัขหรือแมว ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย

2.2.ต้องมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป

3.การฉีดไมโครชิป สุนัข ไม่เกิน 40 ตัว/ครั้ง

3.1.สุนัขต้องมีสุขภาพ

แข็งแรง ไม่ป่วย

3.2.ต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป

สำนักอนามัย ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

เรียบเรียงโดย ชาคริตส์ คงหาญ