ซื้อของออนไลน์ เปิดดูก่อนจ่ายได้ เริ่มเมื่อไหร่ เช็กเลย

10 กรกฎาคม 2567

สายช้อปเตรียมเฮ ซื้อของออนไลน์เก็บเงินปลายทาง สามารถเปิดดูก่อนจ่ายได้ หากสินค้าไม่ตรงปก ขอเงินคืนได้ภายใน 5 วัน เริ่มเมื่อไหร่ เช็กเลย

แกะดูสินค้าก่อนได้ สายช้อปเตรียมเฮ ซื้อของออนไลน์เก็บเงินปลายทางสามารถเปิดดูก่อนจ่ายได้ และถ้าของไม่ตรงปก ขอเงินคืนได้ภายใน 5 วัน ซึ่งทาง สคบ. ประกาศใช้มาตรการส่งดี (Dee-Delivery) คุ้มครองนักช้อปออนไลน์ ให้สิทธิเราได้เปิดดูของก่อนจ่ายเงินได้ เวลาเราแกะก็ถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้น ถ้าของไม่เป็นอย่างที่สั่งสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้เลย

 

ซื้อของออนไลน์ เปิดดูก่อนจ่ายได้ เริ่มเมื่อไหร่ เช็กเลย

ดีเดย์ 3 ต.ค.นี้! 

 

อีกกรณีถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วเจอของที่ไม่ตรงปกก็สามารถขอเงินคืนได้ เพราะบริษัทขนส่งจะถือเงินไว้ก่อน 5 วัน เพื่อรอให้เรามีโอกาสแจ้งเหตุขอคืนสินค้าและขอเงินคืน ก่อนส่งเงินให้คนขายนั่นเอง

 

‘จิราพร’ แจ้งข่าวดี กฎหมายคุ้มครองนักช้อปออนไลน์ เปิดก่อนจ่าย สินค้าไม่ตรงปก ขอเงินคืนได้ใน 5 วัน ดีเดย์บังคับใช้ 3 ตุลาคมนี้

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้ความเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริโภคสามารถขอเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินค่าสินค้า สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์จ่ายเงินปลายทางนั้น ประธานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ‘ให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2567’ แล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

 

ซื้อของออนไลน์ เปิดดูก่อนจ่ายได้ เริ่มเมื่อไหร่ เช็กเลย

ล่าสุด ประกาศ สคบ. ดังกล่าว ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งการมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวที่เหมาะสม

นางสาวจิราพร ย้ำว่า กฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้นักช้อปออนไลน์ โดยการใช้ “มาตรการส่งดี (Dee-Delivery)” ให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บเงินปลายทางจากผู้บริโภค ต้องระบุรายละเอียดในหลักฐานการรับเงิน เช่น ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้า หมายเลขติดตามพัสดุ ข้อมูลพัสดุ จำนวนเงินที่เรียกเก็บปลายทาง รวมถึงให้สิทธิผู้บริโภคปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือมีสิทธิได้รับค่าสินค้าคืน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจถือเงินไว้ก่อนเป็นเวลา 5 วัน ก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ส่งสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอเงินคืน

นอกจากนี้ ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้ โดยบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน หากสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค และจะช่วยแก้ไขปัญหาการถูกหลอกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

 

ซื้อของออนไลน์ เปิดดูก่อนจ่ายได้ เริ่มเมื่อไหร่ เช็กเลย

 

ขอบคุณที่มา  :  ที่มาจาก