โรงเรียนดัง ประกาศเลิกกิจการ หลังเจอปัญหานักเรียนไม่เป็นไปตามเป้า

20 มิถุนายน 2567

โรงเรียนดัง จ.ฉะเชิงเทรา เจอปัญหานักเรียนไม่เป็นไปตามเป้า ประกาศเลิกกิจการ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

"โรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ประกาศยกเลิกกิจการ" โดยทางโรงเรียนมีการประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก เรื่องการเลิกกิจการโรงเรียน ซึ่งมี น.ส.เพลินพักตร์ เทศน้อย เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ เป็นผู้ลงนามในประกาศ

โรงเรียนดัง ประกาศเลิกกิจการ หลังเจอปัญหานักเรียนไม่เป็นไปตามเป้า

ระบุว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติให้เลิกกิจการโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2566 เนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาจำนวนนักเรียนไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการประกอบกับไม่มีนักเรียนประสงค์ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567

โรงเรียนราชินีวิพัฒน์จึงได้ดำเนินการแจ้งขอเลิกกิจการโรงเรียนต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศเลิกกิจการโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

สำหรับ โรงเรียนราชินีวิพัฒน์ มีชื่อเดิมคือ โรงเรียนราชินีมูลนิธิ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ 2 ซอยบ้านลาดปลาเค้า 6 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มก่อสร้าง พ.ศ.2560 เสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 และเปิดการเรียนการสอน พ.ศ.2562 เป็นปีการศึกษาแรก เปิดดำเนินการสอนหลักสูตร EP เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากโรงเรียนพี่ทั้งสองคือ โรงเรียนราชินีและราชินีบน โดยมีการรับนักเรียนจากทั่วประเทศ และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่ดีและได้มาตรฐาน

โรงเรียนดัง ประกาศเลิกกิจการ หลังเจอปัญหานักเรียนไม่เป็นไปตามเป้า