รร.ดัง ประกาศเปลี่ยนเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารี ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

20 มิถุนายน 2567

ชื่นมสนั่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ออกประกาศเปลี่ยนชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดแบบใหม่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ได้ออกประกาศเปลี่ยนชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อมุ่งหวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยนักเรียนสามารถนำชุดเก่ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับชุดใหม่ได้ 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประกาศเปลี่ยนเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารี ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ออกประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน รายละเอียดในประกาศ ระบุว่า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเกี่ยวกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอยู่ระหว่าง การดำเนินการปรับปรุงชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งอาจประกาศได้ทันในปีการศึกษา 2568

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารได้พิจารณากำหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดังนี้

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประกาศเปลี่ยนเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารี ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

1.1 นักเรียน : แต่งกายด้วยชุดกีฬาโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาว และสวมผ้าผูกคอและหมวก ลูกเสือ เนตรนารี

1.2 ครูผู้กำกับ : แต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีน้ำเงินเข้ม ปักตราลูกเสือโลกที่อกเสื้อด้านซ้าย และมีข้อความ PATHUMTHEP WITTHAYAKARN SCOUTS ด้านหลังเสื้อ กางเกงสุภาพสีดำ รองเท้าหนังสีดำ หรือรองเท้าผ้าใบสีดำหรือสีขาว สวมผ้าผูกคอและหมวกลูกเสือตามวุฒิทางลูกเสือ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประกาศเปลี่ยนเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารี ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

 

2. กิจกรรมยุวกาชาด

2.1 นักเรียน : แต่งกายด้วยชุดกีฬาโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาว ประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดด้านขวา และสวมผ้าผูกคอยุวกาชาด

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประกาศเปลี่ยนเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารี ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

 

2.2 ครูผู้นำ : แต่งกายด้วยเสื้อยุวกาขาด กางเกงสุภาพสีดำ รองเท้าหนังหรือคัตซูสีดำ

 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประกาศเปลี่ยนเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารี ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

3. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

3.1 นักเรียน : แต่งกายด้วยชุดกีฬาโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาว ประดับเครื่องหมายสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านขวา และสวมผ้าผูกคอผู้บำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประกาศเปลี่ยนเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารี ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

 

3.2 ครูผู้นำ :

ครูผู้นำหญิง แต่งกายด้วยเสื้อผู้บำเพ็ญประโยชน์ กางเกงสุภาพสีดำ ประดับเครื่องหมาย สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านซ้าย สวมผ้าผูกคอผู้บำเพ็ญประโยชน์ และรองเท้าคัตชูสีดำ

ครูผู้นำชาย แต่งกายด้วยเสื้อผู้บำเพ็ญประโยชน์ กางเกงสุภาพสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พร้อมลงนาม นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประกาศเปลี่ยนเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารี ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

 

ขอบคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร