ศธ.ชี้แจงแล้ว หลังมีประเด็นชุดยุวกาชาดใส่แค่หมวก-ผ้าพันคอ จริงหรือไม่

20 มิถุนายน 2567

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชี้แจงแล้ว หลังมีประเด็นชุดยุวกาชาดใส่แค่หมวก-ผ้าพันคอ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย จริงหรือไม่

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ศธ. ประกาศให้ชุดยุวกาชาดใส่แค่หมวกหรือผ้าพันคอ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ศธ.ชี้แจงแล้ว หลังมีประเด็นชุดยุวกาชาดใส่แค่หมวก-ผ้าพันคอ จริงหรือไม่

จากกรณีที่มีข้อมูลว่า สธ. ประกาศให้ชุดยุวกาชาดใส่แค่หมวกหรือผ้าพันคอ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายได้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเรียนดีมีความสุขและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองในเรื่องการแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาทุกแห่งที่อยู่ในสังกัด เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ในส่วนสาระสำคัญคือ

“สำหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม งานพิธีการของยุวกาชาด หากหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนใดที่สมาชิกยุวกาชาดหญิงหรือชาย ไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดที่อกเสื้อด้านขวา ผ้าผูกคอและหมวก ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณาการแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาดตามระเบียบฯ ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม”

ศธ.ชี้แจงแล้ว หลังมีประเด็นชุดยุวกาชาดใส่แค่หมวก-ผ้าพันคอ จริงหรือไม่

ดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.ops.moe.go.th หรือโทร. 02 281 9264

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : หากหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนใดที่สมาชิกยุวกาชาดหญิงหรือชาย ไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบสำหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม หรืองานพิธีการของยุวกาชาดได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดที่อกเสื้อด้านขวา ผ้าผูกคอและหมวก โดยให้สถานศึกษาพิจารณาการแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาดตามระเบียบฯ ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ