เปิดผลสำรวจ 10 อันดับ "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุดปี 67

20 มิถุนายน 2567

เปิดผลสำรวจ 10 อันดับ "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ยอดนิยมแห่งปี ที่มีนักเรียนอยากจะสมัครเข้าเรียนต่อมากที่สุดประจำปี 2567

 "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ยอดนิยมในปี 2567 จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) หลังได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ยอดนิยมแห่งปี ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด จากผลสำรวจมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 38 แห่ง โดยโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยเว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) มีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

 

 1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน


2 .เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ


3. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์


4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง *เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค.-ธ.ค. และประกาศผลการโหวตในเดือน ม.ค.-ก.พ. ของปีถัดไป

 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยอดนิยมในปี 2567 จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) มีดังนี้

 

อันดับ 1: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อันดับ 2: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อันดับ 3: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อันดับ 4: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อันดับ 5: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อันดับ 6: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อันดับ 7: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อันดับ 8: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อันดับ 9: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อันดับ 10: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เปิดผลสำรวจ 10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุดปี 67

ขอบคุณเว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER)