หลุดว่อน เอกสารร่างคำสั่งสำนักนายกฯ "บิ๊กต่อ" คัมแบ็ค นั่ง ผบ.ตร.

19 มิถุนายน 2567

หลุดว่อน เอกสารร่างคำสั่งสำนักนายกฯ ห้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ "บิ๊กต่อ" คัมแบ็ค นั่งตำแหน่งเดิม

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.67 จากกรรีมีรายงานทำเนียบรัฐบาล  ได้มีการเผยแพร่ร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. อย่างไรก็ตาม เป็นร่างคำสั่ง ที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ลงนาม ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/ 2567  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ให้ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเติม และได้รับเงินเตือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม

 

หลุดว่อน เอกสารร่างคำสั่งสำนักนายกฯ บิ๊กต่อ คัมแบ็ค นั่ง ผบ.ตร.

โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 109/2567   ลงวันที่  20 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม  2567  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่น นั้น

 

โดยที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นและรายงานนายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว สรุปได้ข้อเท็จจริงพอจะดำเนินการตามกระบวนการปกติต่อไปได้ โดยส่งเรื่องไปให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้ราชการตำรวจดำเนินการต่อไปโดยเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดองและรักษาองค์กรต่อไปได้

 

หลุดว่อน เอกสารร่างคำสั่งสำนักนายกฯ บิ๊กต่อ คัมแบ็ค นั่ง ผบ.ตร.

 ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่  148 / 2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567  ให้ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ก่อนแล้ว จึงให้ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สำหรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ที่มี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว

 

โดยได้มีการมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แถลง ในวันที่ 20 มิ.ย. 67  ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 11.00 น.

หลุดว่อน เอกสารร่างคำสั่งสำนักนายกฯ บิ๊กต่อ คัมแบ็ค นั่ง ผบ.ตร.


 โดยมีการคาดการณ์ว่าผลการสอบสวน "บิ๊กต่อ" จะได้กลับมา สตช. เนื่องจากไม่สามารถสรุปชี้มูลความผิดใดได้ในการดำเนินคดีมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อร้องเรียน ในป.ป.ช. ด้าน"พล.ต.อ.สุรเชษฐ์" ยังไม่สามารถกลับมารับราชการได้ เพราะต้องรอผลสอบและข้อสรุปจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.)