ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม 42 จังหวัด ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรปชช.ใบเดียว

18 มิถุนายน 2567

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อเพิ่ม 42 จังหวัด ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรปชช.ใบเดียว ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 ลงนามโดยนายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม 42 จังหวัด ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรปชช.ใบเดียว

30 บาทรักษาทุกที่ ประกาศใช้เพิ่ม 42 จังหวัด โดยใจความในประกาศนี้คือ การให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่เพิ่มเติม ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายนำร่องไปก่อนหน้า

ส่วนการดำเนินการในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมได้กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม

ล่าสุด สปสช. ได้ประกาศให้จังหวัดดังต่อไปนี้เป็นจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเพิ่มเติมอีก 42 จังหวัด ดังนี้

 1. จังหวัดนครราชสีมา
 2. จังหวัดนครสวรรค์
 3. จังหวัดพังงา
 4. จังหวัดเพชรบูรณ์
 5. จังหวัดสระแก้ว
 6. จังหวัดสิงห์บุรี
 7. จังหวัดหนองบัวลำภู
 8. จังหวัดอำนาจเจริญ
 9. จังหวัดเชียงใหม่
 10. จังหวัดเชียงราย
 11. จังหวัดน่าน
 12. จังหวัดพะเยา
 13. จังหวัดลำปาง
 14. จังหวัดลำพูน
 15. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 16. จังหวัดกำแพงเพชร
 17. จังหวัดพิจิตร
 18. จังหวัดชัยนาท
 19. จังหวัดอุทัยธานี
 20. จังหวัดสระบุรี
 21. จังหวัดนนทบุรี
 22. จังหวัดลพบุรี
 23. จังหวัดอ่างทอง
 24. จังหวัดนครนายก
 25. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 26. จังหวัดปทุมธานี
 27. จังหวัดอุดรธานี
 28. จังหวัดสกลนคร
 29. จังหวัดนครพนม
 30. จังหวัดเลย
 31. จังหวัดหนองคาย
 32. จังหวัดบึงกาฬ
 33. จังหวัดชัยภูมิ
 34. จังหวัดบุรีรัมย์
 35. จังหวัดสุรินทร์
 36. จังหวัดสงขลา
 37. จังหวัดสตูล
 38. จังหวัดตรัง
 39. จังหวัดพัทลุง
 40. จังหวัดปัตตานี
 41. จังหวัดยะลา
 42. กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม 42 จังหวัด ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรปชช.ใบเดียว

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม 42 จังหวัด ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรปชช.ใบเดียว

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม 42 จังหวัด ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรปชช.ใบเดียว