เปิดเซฟ "เศรษฐา ทวีสิน" รวยพันล้าน แจ้งทรัพย์สินเพิ่ม โทเคน-เงินฝาก

17 มิถุนายน 2567

เปิดเซฟล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี รวยพันล้าน ยื่นแจ้งทรัพย์สินเพิ่มเติม ต่อ ป.ป.ปช. มี โทเคนดิจิทัล-เงินฝาก

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยบัญชีทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ซึ่งรายของ บัญชีทรัพย์สิน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 ซึ่งเป็นการยื่นเพิ่มเติม มีทรัพย์สิน ของตนเองและคู่สมรสรวม ทั้งหมด 1,020,668,683 บาท และมีหนี้สินจำนวน 10,182,549 บาท
 

เปิดเซฟ เศรษฐา ทวีสิน รวยพันล้าน แจ้งทรัพย์สินเพิ่ม โทเคน-เงินฝาก

 

 

โดยขณะนี้ นายกฯเศรษฐา ติดโควิด จึงขออนุญาตลาป่วยเนื่องจากติดโควิด รู้สึกอ่อนเพลียตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา พอมีอาการไข้เล็กน้อย เลยมาตรวจเพื่อความสบายใจ ขออภัยท่านที่มาใกล้ชิดช่วงที่ผ่านมาครับ จะรีบรักษาตัวให้หาย และกลับไปทำงานตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ คาดว่าจะกลับมาทำงานในวันที่ 19 มิ.ย.67

 

 เปิดเซฟ "เศรษฐา ทวีสิน" มีทรัพย์สินจำนวน 659,591,567 บาท

 • เงินสด 1 ล้านบาท 
 • เงินฝาก 68,986,558 บาท 
 • เงินลงทุน 1,501,624 บาท 
 • ที่ดิน 158,400,000 บาท 
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาท 
 • ยานพาหนะ 50 ล้านบาท 
 • สิทธิและสัมปทาน 87,539,563 บาท
 • มีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 135,740,700 บาท

เปิดเซฟ เศรษฐา ทวีสิน รวยพันล้าน แจ้งทรัพย์สินเพิ่ม โทเคน-เงินฝาก


ทรัพย์สินคู่สมรส พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน  361,077,116 บาท

 • เงินสด 1.8 ล้านบาท 
 • เงินฝาก 47,023,391 บาท 
 • เงินลงทุน 52,352,913 บาท 
 • ยานพาหนะ 2,800,000 บาท 
 • สิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาท 
 • ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 253,255,300 บาท 
 • หนี้สิน 449,970 เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

 โดยนายเศรษฐาได้ยื่นแจ้งทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อ ป.ป.ปช. เนื่องจากเพิ่งทราบว่า มีทรัพย์สิน เป็นดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลชื่อ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝาก จำนวน 197,048 บาท โดยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,956 บาท ซึ่งเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ชื่อ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จึงทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งสอง แสดงว่าไว้ จึงประสงค์ที่จะยื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดความถูกต้องครบถ้วน

เปิดเซฟ เศรษฐา ทวีสิน รวยพันล้าน แจ้งทรัพย์สินเพิ่ม โทเคน-เงินฝาก

ในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐายื่นไว้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2566 ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,020,468,727 บาท และครั้งนี้ มีทรัพย์สินเพิ่มเป็นเงินดิจิทัลโทเคน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินอีกจำนวนกว่า 197,048 บาท