1 เดียวในไทย เผยมหาวิทยาลัย ติด Top 100 สถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

13 มิถุนายน 2567

1 เดียวในไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ Top 100 จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ล่าสุดประกาศเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และติดอันดับ Top 100 ของโลก 2 ด้าน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings (WUR) 2025 ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้

 

1 เดียวในไทย เผยมหาวิทยาลัย ติด Top 100 สถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

  • ด้านชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation): จุฬาฯ ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการชั้นนำทั่วโลก
  • ด้านผลลัพธ์การจ้างงาน (Employment Outcomes): บัณฑิตจุฬาฯ เป็นที่ต้องการตัวสูงในตลาดงาน

โดยการจัดอันดับดังกล่าวใช้ตัวชี้วัด 9 ด้าน ประกอบด้วย

- ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 30%

- การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 20%

- การยอมรับจากนายจ้าง 15%

  1 เดียวในไทย เผยมหาวิทยาลัย ติด Top 100 สถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

 

- ผลลัพธ์การจ้างงาน 5%

- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 10%

- สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ 5%

- เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 5%

- สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5%

- ความยั่งยืน 5%

 

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Chulalongkorn University