เปิด 10 จังหวัด มีคนจนมากสุดในไทย ตกใจจังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิต ติดอันดับ 1

13 มิถุนายน 2567

เปิด 10 จังหวัด คนจนมากสุดและคนจนน้อยสุด ในประเทศไทย เห็นแล้วตกใจ จังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิต นำโด่งมาเป็นอันดับ 1

เปิด 10 จังหวัด มีคนจนมากสุดในไทย  โดยระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP เป็นระบบบริหารคนจนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) รายงานว่าประชากรสำรวจ 36,130,610 คน ประเทศไทยมีคนจน 655,365 คน (ตัวเลขจากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)

 

 

 ซึ่งความยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณาจาก 5 มิติ เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่าง ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2565 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดยที่คนจน 1 คน มีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน

 

 เปิด 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนคนจนน้อยที่สุด

10.ปทุมธานี

9.ราชบุรี

8.กำแพงเพชร

7.อำนาจเจริญ

6.อุตรดิตถ์

5.พังงา

4.แพร่

3.สมุทรสงคราม

2.ตราด

1.สมุทรสาคร

เปิด 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนคนจนมากที่สุดในไทย

10.ชัยภูมิ

9.ขอนแก่น

8.สุราษฎร์ธานี

7.เชียงราย

6.ยะลา

5.บุรีรัมย์

4.กระบี่

3.อุดรธานี

2.นครศรีธรรมราช

1.เชียงใหม่

ขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ The Rankings