"ทนายเดชา" เปิดข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ "คดีหมิ่นประมาท"

11 มิถุนายน 2567

"ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์" เปิดข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ "คดีหมิ่นประมาท" ที่ว่ายิ่งจริงยิ่งผิด นั้นเป็นความจริงหรือไม่

ทางด้าน ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความชื่อดัง เคลื่อนไหวผ่านทางเพจ ทนายคลายทุกข์ เปิดข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ "คดีหมิ่นประมาท" โดยระบุว่า...

ทนายเดชา เปิดข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ คดีหมิ่นประมาท

ข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาท

ยิ่งจริงยิ่งผิดถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน

คำพิพากษาฎีกาที่ 3252/2543

การที่จำเลยหมิ่นประมาทโจทก์เกี่ยวกับเรื่องการมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวทั้งข้อความอันเป็นหมิ่นประมาทโจทก์เป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

แม้เรื่องที่กล่าวหาจะเป็นความจริงจำเลยก็ไม่อาจอ้างเรื่องป้องกันส่วนได้เสียขึ้นปฏิเสธความรับผิดได้

การกระทำของเจ้าเลยจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326

ทนายเดชา เปิดข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ คดีหมิ่นประมาท