สำนักงานสลาก ชี้แจงชัด ปม "กำไรจากการขายสลากฯ 3,600 ล้านบาท" เอาไปไหน

10 มิถุนายน 2567

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจง ประเด็นข่าวลือ เรื่องรัฐบาลได้กำไรจากการขายสลากกินแบ่ง 3,600 ล้านบาท เอาไปไหนหมด

กลายเป็นเรื่องราวที่โลกออนไลน์ต่างแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก กรณีข้อมูลเรื่องรัฐบาลได้กำไรจากการขายสลากกินแบ่ง 3,600 ล้านบาท เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

โดย ปัจจุบันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดให้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องจัดสรรดังนี้ ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 เป็นรายได้แผ่นดินและไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย ซึ่งจากการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของกลุ่มดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่กล่าวมาข้างต้น

 

โดยที่หากงวดใดสำนักงานฯ สามารถจำหน่ายได้ครบ 100 ล้านฉบับ จะทำให้ได้รับเงินในการจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท จึงนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล (ร้อยละ 60) เป็นเงิน 4,800 ล้านบาท นำส่งรายได้แผ่นดิน (ร้อยละ 23) เป็นเงิน 1,840 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ร้อยละ 17) เป็นเงิน 1,360 ล้านบาท

สำหรับยอดการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ปัจจุบันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ทำรายการซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดและจำนวนเพดานสูงสุดที่กำหนดไว้โดยสำนักงานฯ จะได้ประกาศแจ้ง

สำนักงานสลาก ชี้แจงชัด ปม "กำไรจากการขายสลากฯ 3,600 ล้านบาท" เอาไปไหน

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม