เตรียมพร้อม ส่องเงื่อนไขประมูลสุนัขทหารไม่ผ่านเกณฑ์ 3 สายพันธุ์ 66 ตัว

10 มิถุนายน 2567

คนรักสุนัขเตรียมความพร้อม ส่องเงื่อนไขประมูลสุนัขทหารไม่ผ่านเกณฑ์ 3 สายพันธุ์ ทั้งหมด 66 ตัว วันที่ 6 ก.ค. 2567

คนรักสุนัขเตรียมตัว ทางด้านเฟซบุ๊กเพจ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก แจ้งข่าวการประมูลสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 3 สายพันธุ์ จำนวน 66 ตัว จัดขึ้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

เตรียมพร้อม ส่องเงื่อนไขประมูลสุนัขทหารไม่ผ่านเกณฑ์ 3 สายพันธุ์ 66 ตัว

โดยสุนัขทั้ง 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์, เบลเยียม มาลินอยส์ และ เยอรมันเชพเพิร์ด โดยเป็นสุนัขทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ แต่สามารถเป็นสัตว์เลี้ยง เพื่อน หรือเฝ้าบ้านได้

เตรียมพร้อม ส่องเงื่อนไขประมูลสุนัขทหารไม่ผ่านเกณฑ์ 3 สายพันธุ์ 66 ตัว

เอกสารที่ใช้ในการประมูลสุนัขทหาร

กรณีบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู

กรณีนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  • ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก (คลิกที่นี่)