สสจ.อุดรธานี ส่งหนังสือถึง น้องหญิง สั่งให้หยุดใช้คลื่นพลังบุญ รักษาคนแล้ว

26 พฤษภาคม 2567

สสจ.อุดรธานี ส่งหนังสือถึง "น้องหญิง" สั่งให้หยุดใช้คลื่นพลังบุญ รักษาคนแล้ว เตือนระวังโทษหนักจำคุกไม่เกิน 5 ปี

กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ สำหรับ "อาจารย์น้องหญิง คลื่นพลังบุญ" หรือ น.ส.โสวรีร์ อายุ 37 ปี และ อาจารย์ชาย และ พี่โดม แห่งแดนธรรมสุขาววะดี ได้ก่อตั้งสำนักคลื่นพลังบุญพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่บ้านโนนตาแสง ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อรักษาโรคให้กับประชาชน โดยอ้างว่าดึงคลื่นพลังบุญจากพระพุทธเจ้า 5 พระองค์มารักษาให้

สสจ.อุดรธานี ส่งหนังสือถึง น้องหญิง สั่งให้หยุดใช้คลื่นพลังบุญ รักษาคนแล้ว

ก่อนหน้านี้ ตำรวจสืบสวนภูธร จ.อุดรธานี ได้นำหมายศาลอาญามีนบุรีเข้าจับกุมอาจารย์น้องหญิง ในข้อหา "ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นผู้การค้า" นำตัวส่งดำเนินคดีที่ สน.โคกคราม ก่อนที่ อาจารย์น้องหญิง ได้ประกันตัวออกมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด สั่งเจ้าของสถานที่ "แดนธรรมสุขาววะดี" ขอให้หยุดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไปนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยมีเนื้อหาดังนี้

"ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อมวลชน เกี่ยวกับการรักษาโรคทางเลือก ณ แดนธรรมสุขาววะดี โดย "น้องหญิง อาจารย์และพี่โดม" เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ รักษาโรคด้วยคลื่นพลังบุญให้แก่ประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สถานที่ และผู้ที่ทำการรักษาดังกล่าวยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับการรักษาโรคใดๆ ทั้งนี้ กรณีมีการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกทั้งกรณีมีการประกอบโรคศิลปะโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอให้ท่านหยุดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไปนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้หากท่านไม่ดำเนินการตาม จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป"

สสจ.อุดรธานี ส่งหนังสือถึง น้องหญิง สั่งให้หยุดใช้คลื่นพลังบุญ รักษาคนแล้ว