"ลอตเตอรี่พลัส" กลับมาแล้ว สั่งยกเลิกปิดกั้นเว็บไซต์ตามคำสั่งศาล

25 พฤษภาคม 2567

"นอท พันธ์ธวัช" เผยล่าสุด "ลอตเตอรี่พลัส" กลับมาขายได้ตามปกติแล้ว สั่งยกเลิกการปิดกั้นเว็บไซต์ตามคำสั่งศาล แต่หน้าเว็บยังไม่กลับมาเป็นปกติ

"ลอตเตอรี่พลัส" กลับมาขายได้แล้ว จากรณีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ทางด้านเพจลอตเตอรี่พลัส ของ "นอท พันธ์ธวัช" ได้เคลื่อนไหวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า 

ด่วน!! ศาลมีคำสั่งยกเลิกปิดกั้น!! ลอตเตอรี่พลัสกลับมาขายได้แล้ว

แต่ในขณะนี้หน้าเว็บยังไม่กลับมาเป็นปกติเนื่องจาก ต้องรอกระทรวง DE สั่งยกเลิกการปิดกั้นเว็บไซต์ตามคำสั่งศาลเสียก่อน โดยในคำสั่งระบุว่า

เรื่อง แจ้งยกเลิกการปิดกั้นและลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั่วคราว

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานกระบวนพิจารณา ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ ด้วยคดีอาญาหมายเลขดำที่ หมายเลขแดงที่ ... ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ร้อง บริษัท ลอตเตอรี่พลัส จำกัด

ลอตเตอรี่พลัส กลับมาขายแล้ว สั่งยกเลิกปิดกั้นเว็บไซต์ตามคำสั่งศาล

โดยนาย...ผู้รับมอบอำนาจ ผู้คัดค้าน คดีนี้ ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและขอให้เพิกถอนคำสั่ง ศาลซึ่งมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ URL/โดเมนเนม ได้แก่ www.ลอตเตอรี่พลัส.com และ www.lotteryplus.co.th

ลอตเตอรี่พลัส กลับมาขายแล้ว สั่งยกเลิกปิดกั้นเว็บไซต์ตามคำสั่งศาล

 ที่มา ลอตเตอรี่พลัส