รพ.ธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ บุ้ง ทะลุวัง เสียชีวิต ยืนยัน ช่วยเหลืออย่างเต็มที่

15 พฤษภาคม 2567

เผยแถลงการณ์ รพ.ธรรมศาสตร์ ชี้แจงกรณี บุ้ง ทะลุวัง เสียชีวิต ยืนยัน พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ CPR ต่อเนื่องเกือบ 2 ชม.

 จากกรณีบุ้ง ทะลุวัง เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา โดยต่อมามีแถลงการณ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกแถลงการณ์ ชี้แจงการเข้ารับการรักษาของนางสาวเนติพร เสน่ห์สังคม หรือ บุ้ง ทะลุวัง ยืนยัน ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ CPR ต่อเนื่องเกือบ 2 ชั่วโมง แต่ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษา

รพ.ธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ บุ้ง ทะลุวัง เสียชีวิต ยืนยัน ช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เบื้องต้นทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่งตัว น.ส.เนติพร มาถึง รพ.ธรรมศาสตร์ ในเวลา 09.30 น. ด้วยอาการหมดสติ ไม่มีสัญญาณชีพ ซึ่งได้รับการทำ CPR เพื่อฟื้นคืนชีพจากทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 06.23 น. ต่อเนื่องมาจนถึงการส่งตัว
 

รพ.ธรรมศาสตร์ ชี้แจง บุ้ง ทะลุวัง เสียชีวิต ยืนยัน ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
 

โดยแถลงการณ์ระบุว่า เมื่อผู้ป่วยถูกส่งตัวมาถึงได้ส่งเข้ารับการรักษา ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา เบื้องต้นแพทย์ประเมินพบว่าผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพ ระบบประสาทไม่มีการตอบสนอง ไม่พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จึงทำการ CPR อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่

หลังจากการทำ CPR ฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 09.30-11.22 น. ร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.22 น. ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตรอการชันสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

 

ทั้งนี้ บุ้ง เนติพร เคยมีหนังสือแสดงเจตนาขอบริจาคร่างกาย ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ประสงค์บริจาคร่างกายภายหลังเสียชีวิตแล้วให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เพื่อศึกษาและวิจัย นำร่างไปใช้ทำประโยชน์

รพ.ธรรมศาสตร์ ชี้แจง บุ้ง ทะลุวัง เสียชีวิต ยืนยัน ช่วยเหลืออย่างเต็มที่