ธนาคารเฉลยเอง วิธี "ประหยัดดอกเบี้ย" ที่ถูกต้องที่สุด ที่หลายคนไม่เคยรู้

13 พฤษภาคม 2567

วิธีประหยัดดอกเบี้ย และ เรื่องดอกเบี้ย ที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอด อาจเผลอวางแผนการเงินพลาด และเสียดอกเบี้ยแพงโดยไม่รู้ตัว

การประหยัดดอกเบี้ยสินเชื่อ กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจ ล่าสุดทาง ธนาคารออมสิน ได้ออกมาให้ข้อมูล เรื่อง "ดอกเบี้ย" ที่หลายคนเข้าใจผิดกันมาตลอด พร้อม วิธีประหยัดดอกเบี้ย มาให้ดูกันแบบเต็ม ๆ ดังนี้ 

เรื่อง ดอกเบี้ยที่หลายคนมักเข้าใจผิด อาจเผลอวางแผนการเงินพลาด และเสียดอกเบี้ยแพงโดยไม่รู้ตัว โพสต์นี้ GSB NOW มีข้อมูลดี ๆ มาฝากเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ตามนี้เลย

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต หากจ่ายไม่เต็มจำนวน ไม่ตรงเวลา ต้องจ่ายดอกเบี้ย 2 ส่วน นั่นคือดอกเบี้ยจากยอดเต็มจำนวน และดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระที่เหลือ

วิธีประหยัดดอกเบี้ย : ควรจ่ายให้ครบและตรงเวลาทุกเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ปลอดดอกเบี้ย

 

ดอกเบี้ยจากสินเชื่อบ้าน เป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยในช่วงปีแรก สัดส่วนของเงินผ่อนจะอยู่ที่ดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น เมื่อผ่อนไปเรื่อยๆ เงินต้นจะลดน้อยลงทำให้ดอกเบี้ยลดลงตามไปด้วย จึงสามารถชำระเงินต้นได้มากขึ้นนั่นเอง

วิธีประหยัดดอกเบี้ย : สามารถชำระหนี้มากกว่าเงินงวดได้ และแนะนำให้รีไฟแนนซ์เพื่อปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ให้น้อยลง

 

ดอกเบี้ยจากสินเชื่อรถ ตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ใช้วิธีคิดแบบดอกเบี้ยคงที่ ส่วนการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่ได้เป็นตัวเลือกในการเลือกวิธีผ่อนรถ เพียงแต่ผู้ขายรถจะต้องระบุอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในสัญญาด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุด

วิธีประหยัดดอกเบี้ย : ชำระเงินก้อนปิดบัญชีหนี้ให้หมดครั้งเดียว เพื่อลด % ดอกเบี้ยให้น้อยลง

อัตราดอกเบี้ยจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบต่อเดือนหรือต่อปี

วิธีประหยัดดอกเบี้ย : ดูอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจน และแปลงตัวเลข % ดอกเบี้ยให้เป็นแบบต่อปี เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบดอกเบี้ยของสินเชื่ออื่น

ธนาคารเฉลยเอง วิธี "ประหยัดดอกเบี้ย" ที่ถูกต้องที่สุด ที่หลายคนไม่เคยรู้