"เศรษฐา ทวีสิน" ทูลเกล้าฯ "มาริษ เสงี่ยมพงษ์" อดีตทูต นั่งรมว.ต่างประเทศแล้ว

30 เมษายน 2567

"เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ "มาริษ เสงี่ยมพงษ์" อดีตทูต นั่งรมว.ต่างประเทศ ประวัติการทำงานไม่ธรรมดา

 จากการที่ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร มีจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พร้อมให้เหตุผลว่า ต้องการรักษาหลักการให้คงอยู่ไว้ พร้อมเปิดทางให้คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน 

เศรษฐา ทวีสิน ทูลเกล้าฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตทูต นั่งรมว.ต่างประเทศแล้ว

ล่าสุดรายงานจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้นำชื่อ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ หรือ อดีตทูตปู ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายปานปรีย์ ) ขึ้นทูลเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ แทนที่นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ ไปก่อนหน้านี้

 

โดย นายมาริษ ได้เดินทางเข้าไปพบ นายเศรษฐา ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าอาจจะไปกรอกประวัติ เพื่อตรวจคุณสมบัติด้วย

เศรษฐา ทวีสิน ทูลเกล้าฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตทูต นั่งรมว.ต่างประเทศแล้ว


ทั้งนี้ นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพบ์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 29 เมษายน 2567 ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

 โดย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ TNL ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

เศรษฐา ทวีสิน ทูลเกล้าฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตทูต นั่งรมว.ต่างประเทศแล้ว
สำหรับเส้นทางข้าราชการของ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เคยรับราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงการทูต และที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย , อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิจิ และอดีตเอกอัครราชทูตกรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นต้น

  เศรษฐา ทวีสิน ทูลเกล้าฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตทูต นั่งรมว.ต่างประเทศแล้ว

ทั้งนี้ ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้แต่งตั้ง นายมาริษ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐวานูอาตู โดย นายมาริษ เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ตั้งแต่สมัยที่ดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ