อย.เปิดชื่อยี่ห้อ 2 เครื่องสำอางอันตราย ตรวจพบสารห้ามใช้ 2 รายการ

25 เมษายน 2567

สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) เปิดชื่อยี่ห้อ 2 เครื่องสำอางอันตราย จากร้านค้าออนไลน์ ตรวจพบสารห้ามใช้ 2 รายการ

ทางด้าน สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา ได้ตรวจสอบและสั่งซื้อตัวอย่างเครื่องสำอางจากร้านค้าออนไลน์ (1) “B&P BeautyShop” ทาง TikTok และ (2) บัญชีเฟซบุ๊ก “ไอ่ มิ้นนี่” ผลการตรวจสอบพบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบ ดังนี้

อย.เปิดชื่อยี่ห้อ 2 เครื่องสำอางอันตราย ตรวจพบสารห้ามใช้ 2 รายการ

อันตรายของเครื่องสำอางดังกล่าว ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมปรอทและสารประกอบของปรอท (Mercury and its compounds – Mercury) อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ

2. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสเตียรอยด์ คือ Betamethasone 17-valerate (Glucocorticoids) อาจทำให้ผิวบาง เกิดรอยแตก เส้นเลือดใต้ผิวหนังผิดปกติ หน้าแดงตลอดเวลา เกิดผื่นแพ้ เกิดสิวผด ผิวหนังมีสีจางลง หากใช้เป็นเวลานานจะเกิดด่างขาว

ข้อแนะนำ

ขอเตือนให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิตเดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย จะต้องซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน

อย.เปิดชื่อยี่ห้อ 2 เครื่องสำอางอันตราย ตรวจพบสารห้ามใช้ 2 รายการ

กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ