ใช้รถต้องรู้! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ รวม 6 เส้นทาง ช่วง 'สงกรานต์' นี้

11 เมษายน 2567

กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ยกเว้นค่าผ่านทาง พิเศษ รวม 6 เส้นทาง ช่วง 'สงกรานต์' 2567 เพื่อเป็นของขวัญประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ใช้รถต้องรู้! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ รวม 6 เส้นทาง ช่วง 'สงกรานต์' นี้ 

ใช้รถต้องรู้! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ รวม 6 เส้นทาง ช่วง \'สงกรานต์\' นี้

ใช้รถต้องรู้! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ รวม 6 เส้นทาง ช่วง \'สงกรานต์\' นี้

ทางด้าน นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดย กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จำนวน 6 สายทาง ประกอบด้วย
 

ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สาย ได้แก่

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี 
  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
  • ทางพิเศษฉลองรัช

 

ใช้รถต้องรู้! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ รวม 6 เส้นทาง ช่วง \'สงกรานต์\' นี้

นอกจากนี้ กทพ.ได้ร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทาง ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ได้แก่

  • ทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร
  • ทางพิเศษศรีรัช
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา
     

นอกจากนี้ กทพ.ยังจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า และ ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ดังนี้

​- ด่านฯ ขาออกเมือง (วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 - วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567) ที่ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี และด่านฯ บางปะอิน (ขาออก)  เวลา 07.00 – 21.00 น.

​- ด่านฯ ขาเข้าเมือง (วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 – วันพุธที่ 17 เมษายน 2567) ที่ด่านฯดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00 – 21.00 น.

ในการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน กทพ. จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

​​1. จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center : ETM) ชั้น 22  อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ตั้งแต่วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกสายทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

​2. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัย “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”

​3. จัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวัง ในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ของทางพิเศษทุกสายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้ ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางขุนเทียน 1 และด่านฯ ประชาชื่น ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ที่ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดพร้อมทั้ง การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์ที่บรรทุกวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย