ดร.เสรี คาดวันที่ 8 เมษายน จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดก่อนสงกรานต์

03 เมษายน 2567

ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญคาดวันที่ 8 เมษายน จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดก่อนสงกรานต์ พร้อมชี้เป้าเป็นจังหวัดไหน

วันที่ 3 เม.ษ. 67 รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก เผยว่า

ดร.เสรี คาดวันที่ 8 เมษายน จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดก่อนสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายนนี้ อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 40 oC ในหลายพื้นที่ และคาดว่าวันที่ 8 เมษายนนี้ จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดก่อนสงกรานต์ปีนี้ อุณหภูมิช่วงสงกรานต์จะลดลงมาเล็กน้อย และอาจจะเพิ่มขึ้นหลังสงกรานต์ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป จะเห็นว่าพื้นที่จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดในปัจจุบัน คือ จ.สุโขทัย และจะเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดในอนาคตด้วย (ร้อนสุดขีดทั้งจังหวัด 49.01 oC อีก 60 ปีข้างหน้า) จากข้อมูลกรมอุตุฯในอดีต จ.สุโขทัยเคยมีอุณหภูมิสูงที่สุด (44.5 oC) เป็นลำดับที่ 3 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และเป็นลำดับที่ 6 (44 oC ) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559

สำหรับจังหวัดที่จะมีอุณหภูมิสูงสุดในอนาคตรองลงมาตามลำดับ

ภาคกลาง คือ

  • จ. พิจิตร (48.74 oC)
  • จ. ชัยนาท (48.48 oC)
  • จ. นครสวรรค์ (48.08 oC )

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ

  • จ.มหาสารคาม (47.85 oC)
  • จ.ขอนแก่น (47.58 oC)
  • จ.ร้อยเอ็ด (47.56 oC)
  • จ.นครราชสีมา(46.19 oC)

ภาคเหนือ คือ

  • จ.ลำปาง (47.19 oC)
  • จ. ลำพูน (47.13 oC)

ส่วนพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 44.90 oC ผลกระทบที่จะตามมาคือภัยคุกคามที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับได้ คลื่นความร้อน-ภัยแล้ง-ฝนตกหนัก-น้ำท่วม-น้ำทะเลหนุนสูง ทุกภาคส่วนธุรกิจ สังคมเมือง และชนบทจะได้รับผลกระทบมากน้อย ในช่วงเวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมโดยไม่ประมาทครับ