เช็กวันและเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จว. ประเทศไทยไร้เงา ปีนี้มี 2 ครั้ง

02 เมษายน 2567

เช็กวันและเวลา ปรากฎการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัด ประเทศไทยไร้เงา ปีนี้มี 2 ครั้ง เกิดขึ้นครั้งแรกที่ อ. เบตง จ. ยะลา

ทางด้าน นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกของปี

เช็กวันและเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จว. ประเทศไทยไร้เงา ปีนี้มี 2 ครั้ง

โดยเริ่มจากทางใต้สุดที่ อ. เบตง จ. ยะลา ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 12:19 น. จากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่ต่างๆ ของไทย ไล่ลำดับขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆ จนสิ้นสุดที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 12:17 น.

หากเราสังเกตวัตถุกลางแดดในช่วงที่ดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากตามเวลาของแต่ละพื้นที่ จะเห็นวัตถุเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาของวัตถุจะตกอยู่ด้านใต้พอดี ทั้งนี้ แม้ว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ ที่อาจส่งผลต่ออุณหภูมิ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปี

เช็กวันและเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จว. ประเทศไทยไร้เงา ปีนี้มี 2 ครั้ง

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน

ทั้งนี้ วันและเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้สังเกตบนโลก ส่งผลให้แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจะมีวันและเวลาการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่แตกต่างกัน

สำหรับข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัด ในประเทศไทย สามารถดูได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (คลิกที่นี่)

เช็กวันและเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จว. ประเทศไทยไร้เงา ปีนี้มี 2 ครั้ง

เช็กวันและเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จว. ประเทศไทยไร้เงา ปีนี้มี 2 ครั้ง