กรมขนส่งฯ ขยายเวลาให้บริการ ต่อใบขับขี่ถึง 6 โมงเย็น เฉพาะพื้นที่จตุจักร

01 เมษายน 2567

โดยทางด้าน รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ นอกเวลาราชการ ช่วง 1-5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) เท่านั้น

กรมขนส่งฯ ขยายเวลาให้บริการ  ต่อใบขับขี่ถึง 6 โมงเย็น เฉพาะพื้นที่จตุจักร 

กรมขนส่งฯ ขยายเวลาให้บริการ  ต่อใบขับขี่ถึง 6 โมงเย็น เฉพาะพื้นที่จตุจักร

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “สัปดาห์ให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยขยายเวลาการให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว(2 ปี เป็น 5 ปี) และต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี เป็น 5 ปี) ที่ยังไม่สิ้นอายุหรือขาดต่ออายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรม e –Learning หลักสูตร 1 ชั่วโมง มาแล้ว ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) โดยประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ในวันเวลาดังกล่าวพร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
 

  1. บัตรประชาชน
  2. ใบรับรองแพทย์
  3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
  4. ผลการอบรม e – Learning 1 ชั่วโมง

(กรณีต่ออายุ 5 ปี เป็น 5 ปี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2271 8426 หรือช่องทาง Facebook : สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หรือ Facebook : ส่วนใบอนุญาตขับรถ สขพ.5

กรมขนส่งฯ ขยายเวลาให้บริการ  ต่อใบขับขี่ถึง 6 โมงเย็น เฉพาะพื้นที่จตุจักร

สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแต่ไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการในเวลาราชการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ได้ โดยอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรืออบรมที่สำนักงาน สามารถนำบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม และผลการอบรม e – Learning (ถ้ามี) เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8426 หรือช่องทางเฟซบุ๊ก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หรือเฟซบุ๊ก ส่วนใบอนุญาตขับรถ สขพ.5