ว่อนเตือน ดื่มน้ำเย็นตอนอากาศร้อน เสี่ยงเส้นเลือดระเบิด ล่าสุดชี้แจงแล้ว

30 มีนาคม 2567

สะพัดเตือน เรื่องดื่มน้ำเย็นตอนอากาศร้อนถึง 40 องศา หลอดเลือดเล็กอาจปริหรือระเบิดได้ ล่าสุดโรงพยาบาลราชวิถี ชี้แจงแล้ว

จากกรณีโลกออนไลน์สะพัดเตือน ปมหน้าร้อนที่มีอากาศร้อนถึง 40 องศา ไม่ควรดื่มน้ำเย็น เพราะหลอดเลือดเล็กอาจปริหรือระเบิดได้นั้น ล่าสุดทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า

ข้อมูลตามข้อความดังกล่าวไม่พบความสัมพันธ์ตามข้อมูลทางการแพทย์และไม่มีความเป็นจริงตามข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่สนับสนุนตามที่ข้อความกล่าวอ้างถึงแต่อย่างใด จึงเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเชื่อถือไม่ได้

 

ว่อนเตือน ดื่มน้ำเย็นตอนอากาศร้อน เสี่ยงเส้นเลือดระเบิด ล่าสุดชี้แจงแล้ว

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th หรือโทร. 02 206 2900

 

 

 

 

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม