กรมอุตุฯ ประกาศเริ่มต้นฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2567 คาดสิ้นสุดช่วงกลางเดือน พ.ค.

22 กุมภาพันธ์ 2567

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ประกาศเริ่มต้นฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2567 คาดจะสิ้นสุดช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส

กรมอุตุฯ ประกาศเริ่มต้นฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2567 คาดสิ้นสุดช่วงกลางเดือน พ.ค.

เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อน อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่า ฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุฯ ประกาศเริ่มต้นฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2567 คาดสิ้นสุดช่วงกลางเดือน พ.ค.

เปิดสถิติวันเริ่มต้นฤดูร้อน 10 ปีย้อนหลัง ปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเร็วที่สุด เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567

กรมอุตุฯ ประกาศเริ่มต้นฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2567 คาดสิ้นสุดช่วงกลางเดือน พ.ค.