เปิดเงื่อนไข 8 ข้อ คุมประพฤติ "ทักษิณ" ช่วงพักโทษฝ่าฝืนถูกส่งเข้าเรือนจำ

16 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดเงื่อนไขสำคัญ 8 ข้อ คุมประพฤติ "ทักษิณ ชินวัตร" ต้องปฏิบัติช่วงพักโทษ ไม่ต้องใส่กำไล EM หากฝ่าฝืนถูกส่งเข้าเรือนจำทันที

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวการพักโทษ "นายทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบ 180 วัน ในวันที่ 18 ก.พ.นี้ และจะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ อีก 6 เดือน ก่อนที่จะพ้นโทษในช่วงเดือน ส.ค. 2567

เปิดเงื่อนไข 8 ข้อ คุมประพฤติ ทักษิณ ช่วงพักโทษฝ่าฝืนถูกส่งเข้าเรือนจำ

โดยขั้นตอนข้อปฏิบัติของการคุมประพฤตินั้น มีเงื่อนไข 8 ข้อ ดังนี้

1. จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ

2. ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา ยาเสพติด และกระทำผิดอาญาขึ้นอีก

4. ประกอบอาชีพโดยสุจริต

5. ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา

6. ห้ามพกพาอาวุธ

7. ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ

8. ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำ เจ้าพนักงานปกครอง หรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือน

เปิดเงื่อนไข 8 ข้อ คุมประพฤติ ทักษิณ ช่วงพักโทษฝ่าฝืนถูกส่งเข้าเรือนจำ

ทั้งนี้ ถ้าผู้ได้รับการปล่อยตัว ประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอดก็จะได้รับใบบริสุทธิ์ และพ้นโทษไปตามคำพิพากษา เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปแต่หากประพฤติผิดเงื่อนไข จะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิมทันทีและจะถูกลงโทษทางวินัยด้วย

เปิดเงื่อนไข 8 ข้อ คุมประพฤติ ทักษิณ ช่วงพักโทษฝ่าฝืนถูกส่งเข้าเรือนจำ