รู้แล้วไข่ปริศนา โผล่ในแอร์ลูกค้า ทำช่างแอร์ขนลุกทั้งตัว คืออะไร

12 กุมภาพันธ์ 2567

รู้แล้วไข่ปริศนา โผล่ในแอร์ลูกค้า ทำช่างแอร์ขนลุกทั้งตัว คืออะไร หลังชาวเน็ตได้เข้ามา ให้ความรู้ อ่านแล้วถึงบางอ้อ

เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตขนลุกกันทั้งโลกโซเชียล เมื่อมีหนุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งมีอาชีพเป็น "ช่างแอร์" ได้เข้ามาโพสต์คำถามผ่านกลุ่มนี่ตัวอะไร หลังเจอสิ่งแปลกปลอมบางอย่างอยู่ในแอร์ของลูกค้า โดยช่างแอร์รายนี้ถามว่า

รู้แล้วไข่ปริศนา โผล่ในแอร์ลูกค้า ทำช่างแอร์ขนลุกทั้งตัว คืออะไร

 

"บ้านพี่ๆสมาชิกในกลุ่มเรียกว่าตัวอะไรคับ ขนลุกเลยคับอยู่ในแอร์ห้องนอนลูกค้า"  จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีไข่จำนวนมากเรียงกันอยู่ในแอร์จำนวนมาก เห็นแล้วขนลุกขนพองขึ้นมาทันที 

รู้แล้วไข่ปริศนา โผล่ในแอร์ลูกค้า ทำช่างแอร์ขนลุกทั้งตัว คืออะไร

ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตก็ได้เข้ามา ให้ความรู้เป็นว่าภาพดังกล่าวนั้น มันคือ ชันโรง "ขี้ตั๋งนี" ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ออกมาให้ความรู้ว่าชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว” (Stingless bee) เป็นแมลงสังคมขนาดเล็ก มีพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรของพืชมาใช้เป็นอาหารเช่นเดียวกับผึ้ง

รู้แล้วไข่ปริศนา โผล่ในแอร์ลูกค้า ทำช่างแอร์ขนลุกทั้งตัว คืออะไร

  จัดอยู่ใน Family Apidae เช่นเดียวกับผึ้ง แต่แตกต่างจากจากผึ้งที่ชันโรงไม่มีเหล็กไน จึงไม่สามารถต่อยศัตรูได้ ชันโรงจึงมีฟันกราม (mandible) ที่แข็งแรงใช้กัดศัตรูเพื่อต่อสู้ป้องกันรังแทน ชันโรงมีการแพร่กระจายอยู่ในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันมีการสำรวจและรายงานการค้นพบชนิดชันโรงมากกว่า 400 ชนิด ใน 50 สกุลทั่วโลก โดยในประเทศไทยมีการรายงานพบชนิดชันโรง 39 ชนิด แต่ละชนิดพบมีการกระจายตัวอยู่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ และระดับความสูงของพื้นที่อาศัยจากระดับน้ำทะเล (สมนึกและอรุณรัตน์, 2549; จิตเกษม, 2533)  

ชันโรง สามารถอาศัยอยู่ตามรอยแยก รอยแตกของชั้นหิน ต้นไม้ โพรงไม้ เสาไม้ กำแพงบ้านที่เป็นปูนหรืออิฐ ช่องว่างฝาบ้าน รวมไปถึงโพรงจอมปลวกหรือรังมดเก่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกรบกวน โดยสามารถแบ่งแยกที่อยู่อาศัยของชันโรงได้อย่างชัดเจนเป็น 2 แบบ คือ

  • โพรงในธรรมชาติโพรงเหล่านี้มักจะถูกพบเจอได้บ่อยครั้งในธรรมชาติ ในป่า เขตชุมชน วัด โรงเรียน และพื้นที่ทำการเกษตร .

     
  • โพรงเทียม สิ่งปลูกสร้าง หรือกล่องเลี้ยงรูปแบบต่างๆ ที่สร้างโดยมนุษย์ มักพบเจอชันโรงมาอาศัยอยู่ตามรอยแตกรอยแยกหรือโพรงช่องว่างของสิ่งก่อสร้าง อาทิ กำแพงบ้าน เสาบ้าน ทั้งที่สร้างจากเนื้อปูนซีเมนต์หรือไม้หรือเหล็ก รวมไปถึงท่อน้ำ ท่อเหล็ก กล่องต่าง ๆ

รู้แล้วไข่ปริศนา โผล่ในแอร์ลูกค้า ทำช่างแอร์ขนลุกทั้งตัว คืออะไร

ชันโรงสร้างปากทางเข้ารังด้วยไขผสมยางไม้และกรวดหรือดิน โดยมีชันโรงงานคอยเฝ้าป้องกันศัตรูเข้ารัง เราสามารถพบรังชันโรงได้ทั้งในที่โล่งแจ้ง โพรงที่อยู่บนดิน เช่น โพรงต้นไม้ ตามรอยแตกแยกของหิน และโพรงใต้ดิน เช่น โพรงในรังปลวกหรือรังมด โดยมีลักษณะปากทางเข้ารังอยู่ 2 แบบ คือ รูปท่อ และรูปแตร

 

ที่มากลุ่ม นี่ตัวอะไร