"วิโรจน์" โพสต์แสดงความคิดเห็น บีบแตรใส่ขบวนเสด็จ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

11 กุมภาพันธ์ 2567

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ดึงสติกรณีการบีบแตร ใส่ขบวนเสด็จ ชี้ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

จากกระแสกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับพฤติกรรมการบีบแตรใส่ขบวนเสด็จฯ ล่าสุดทางด้าน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ระบุว่า

"วิโรจน์" โพสต์แสดงความคิดเห็น บีบแตรใส่ขบวนเสด็จ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

ความคิดเห็นของผมต่อกรณีการบีบแตร ใส่ขบวนเสด็จ

กรณี การบีบแตรใส่ และการกระทำในลักษณะรบกวน #ขบวนเสด็จ ผมขออนุญาตให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความปรารถนาดี ดังนี้

ยังไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นขบวนเสด็จ หรือไม่ก็ได้ แต่โดยปกติแล้วทุกประเทศย่อมต้องมีมาตรการในการอารักขาบุคคลสำคัญระหว่างการเดินทางทั้งสิ้น

บุคคลสำคัญ อาจจะเป็นผู้แทนจากต่างประเทศ หรือพระราชอาคันตุกะ ก็ได้ ซึ่งรัฐจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างเดินทางมิได้ จำเป็นต้องมีมาตรการมาตรฐานในการอารักขา

  • ดังนั้น การที่มีบุคคลใดเข้าไปรบกวน กระบวนการในการอารักขาบุคคลสำคัญ ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของรัฐ ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

 

ผมเข้าใจดีว่า ความคิดเห็นของผมในครั้งนี้ บางท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วย ซึ่งก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ผมได้ เช่นเดียวกัน

แต่ในฐานะที่ผมมีความปรารถนาดีจริงๆ ผมจึงตระหนักอยู่เสมอว่า หากจำเป็นต้องสะท้อนถึงสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้อง ผมก็ต้องกล้าที่จะสะท้อนความคิดเห็นนั้น อย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าจะทราบดีว่าอาจจะเป็นความเห็นที่บางท่านไม่อยากฟังก็ตาม

ผมเชื่อว่า หลายท่านจะรับรู้ความปรารถนาดีของผมได้ ความปรารถนาดี ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่อง

ในบางเรื่องที่เห็นต่าง ก็ควรจะต้องบอกกันตรงๆ โดยไม่อ้อมค้อม ถึงจะเป็นความปรารถนาดีที่แท้จริง

"วิโรจน์" โพสต์แสดงความคิดเห็น บีบแตรใส่ขบวนเสด็จ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง


ที่มา Wiroj Lakkhanaadisorn - วิโรจน์ ลักขณาอดิศร