สภากลาโหม ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. เคาะเพิ่ม 3 โรค ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร

08 ธันวาคม 2566

ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 สภากลาโหม เคาะเพิ่ม 3 โรค ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร จะมีโรคอะไรบ้าง ดูรายละเอียดได้ที่นี่!

สภากลาโหม ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. เคาะเพิ่ม 3 โรค ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร

สภากลาโหม ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. เคาะเพิ่ม 3 โรค ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร

 

เคาะเพิ่ม 3 โรค ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร 

ที่ประชุมสภากลาโหมเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ออกตามความ ร่าง พ.ร.บ.การรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 3 กลุ่มโรค จากเดิม 12 เป็น 15 คือ 
 

  • โรคตุ่มน้ำพอง 
  • โรคลำไส้พองแต่กำเนิด 
  • โรคเอนไซม์เม็ดเลือดแดงผิดปกติ (G6PD) ซึ่งทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของทหารกองเกิน ที่จะเข้าเป็นทหารกองประจำการ
     

พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ในที่ประชุมสภากลาโหม ได้รับทราบรายงานตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรมว.กลาโหม เหล่าทัพ เป็นกรรมการ

โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นกลไกในการแก้ไขสถานการณ์การก่อการร้ายสากลในปัจจุบัน ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ให้กลับไปสู่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่จะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

สภากลาโหม ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. เคาะเพิ่ม 3 โรค ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร

คณะกรรมการชุดที่ 2 คือ คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทย ซึ่งมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน มีผู้แทนเหล่าทัพเป็นกรรมการ เรื่องนี้ถือว่ามีความจำเป็น เพราะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาปัญหาที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนหรือปัญหาเขตแดนในเชิงยุทธศาสตร์ หรือระดับนโยบายอำนาจที่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ ซึ่งในวันที่ 21-22 ธ.ค.นี้ รมว.กลาโหม จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-ลาว พูดคุยเรื่องการค้าชายแดนปัญหาในเรื่องสภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดน้ำลด เกาะ แก่ง หรือเกิดกรณีใดเพิ่มขึ้นมา ทำให้เขตแดนเปลี่ยนก็ต้องมีการคุยกันต่อไป

สภากลาโหม ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. เคาะเพิ่ม 3 โรค ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร