กรมการขนส่งฯ ชี้แจง ปม รัฐฯเก็บภาษีรถกระบะ 2 ประตู หรือ กระบะแค็บ เท่า 4 ประตู

29 พฤศจิกายน 2566

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ออกมาเปิดเผยและชี้แจงในประเด็น เรื่องรัฐบาลเก็บภาษีรถกระบะ 2 ประตู หรือ กระบะแค็บ เท่า 4 ประตูแล้ว

จากกรณีที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ ในประเด็นข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาล่าสุด เรื่องของการปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีรถที่ระบุว่า รัฐบาลเก็บภาษีรถกระบะ 2 ประตู หรือ กระบะแค็บ เท่า 4 ประตู ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

กรมการขนส่งฯ ชี้แจง ปม รัฐฯเก็บภาษีรถกระบะ 2 ประตู หรือ กระบะแค็บ เท่า 4 ประตู

ทางกรมการขนส่งทางบกยังคงจัดเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยหากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู) จะเรียกเก็บตามขนาดความจุกระบอกสูบของรถยนต์ ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2 หรือ รถตู้) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3 หรือ รถกระบะ 2 ประตู หรือ รถกระบะตอนเดียวหรือกระบะแค็บ) จะคิดอัตราภาษีรถตามน้ำหนักรถ

กรมการขนส่งฯ ชี้แจง ปม รัฐฯเก็บภาษีรถกระบะ 2 ประตู หรือ กระบะแค็บ เท่า 4 ประตู

นอกจากนี้ ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกยังได้มีมาตรการส่งเสริมการใช้รถที่ใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังงานทดแทนพลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือพลังงานอย่างประหยัด ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยจัดเก็บภาษีประจำปีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กำหนดไว้

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม